Obroty towarowe handlu zagranicznego[1] w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 218,8 mld zł w  eksporcie oraz 222,8 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 2,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport spadł o 0,8%, a import wzrósł o 2,3%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 63,8 mld USD, a import 65,0 mld USD (wzrost odpowiednio o 19,6% i o 23,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,2 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 0,7 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 52,5 mld EUR, a import 53,4mld EUR  (wzrost w eksporcie o 3,7%, a w imporcie o 6,9%). Ujemne saldo wyniosło 0,9 mld EUR wobec dodatniego 0,7 mld EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Tablica 1. Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

WYSZCZEGÓLNIENIE

I - III 2018

2017

2018

w mld

w mld

USD

w mld

 EUR

I - III 2017 = 100

I - III  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

218,8

63,8

52,5

99,2

119,6

103,7

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

190,7

55,6

45,7

99,2

119,5

103,7

87,2

87,1

w tym UE  

176,0

51,3

42,2

99,3

119,7

103,8

80,4

80,4

           w tym strefa euro

126,0

36,7

30,2

99,4

119,8

103,8

57,5

57,6

Kraje rozwijające się

16,1

4,7

3,9

97,3

117,3

101,6

7,5

7,4

Kraje Europy Środ. – Wsch.

12,0

3,5

2,9

102,3

123,3

106,9

5,3

5,5

Import (wg kraju pochodzenia)[1]

222,8

65,0

53,4

102,3

123,3

106,9

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

147,6

43,1

35,4

100,6

121,3

105,1

67,4

66,2

w tym UE  

131,6

38,4

31,6

100,5

121,1

105,0

60,2

59,1

           w tym strefa euro

105,5

30,8

25,3

101,0

121,7

105,5

48,0

47,4

Kraje rozwijające się

55,4

16,1

13,3

103,4

124,5

108,0

24,6

24,9

Kraje Europy Środ. – Wsch.

19,8

5,8

4,7

113,5

137,0

118,7

8,0

8,9

Saldo

-4,0

-1,2

-0,9

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

43,1

12,5

10,3

X

X

X

X

X

w tym UE  

44,4

12,9

10,6

X

X

X

X

X

          w tym strefa euro

20,5

5,9

4,9

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-39,3

-11,4

-9,4

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środ. – Wsch.

-7,8

-2,3

-1,8

X

X

X

X

X

 

[1] Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.