Obroty towarowe handlu zagranicznego[1] w styczniu br. wyniosły w cenach bieżących 69,4 mld zł w  eksporcie oraz  71,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. W porównaniu ze styczniem 2017 roku eksport spadł o 0,4%, a import wzrósł o 5,3%.

WYSZCZEGÓLNIENIE

I 2018

2017

2018

w mld

w mld

USD

w mld

 EUR

I 2017 = 100

I  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

69,4

19,6

16,5

99,6

119,3

104,8

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

60,7

17,1

14,4

98,9

118,5

104,1

88,1

87,4

w tym UE  

56,0

15,8

13,3

98,7

118,2

103,8

81,5

80,8

           w tym strefa euro

40,1

11,3

9,6

98,7

118,3

103,9

58,4

57,9

Kraje rozwijające się

5,1

1,4

1,2

98,8

118,4

104,0

7,3

7,3

Kraje Europy Środ. – Wsch.

3,6

1,0

0,9

114,2

136,8

120,2

4,6

5,3

Import (wg kraju pochodzenia)[2]

71,4

20,1

17,0

105,3

126,2

110,9

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

45,4

12,8

10,8

100,9

120,9

106,2

66,4

63,6

w tym UE  

40,5

11,4

9,7

101,1

121,1

106,4

59,2

56,8

           w tym strefa euro

32,6

9,2

7,8

102,5

122,8

107,9

46,9

45,7

Kraje rozwijające się

19,4

5,4

4,6

114,2

136,9

120,2

25,0

27,1

Kraje Europy Środ. – Wsch.

6,6

1,9

1,6

113,6

136,1

119,5

8,6

9,3

Saldo

-2,0

-0,5

-0,5

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

15,3

4,3

3,6

X

X

X

X

X

w tym UE  

15,5

4,4

3,6

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro

7,5

2,1

1,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-14,3

-4,0

-3,4

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środ. – Wsch.

-3,0

-0,9

-0,7

X

X

X

X

X


[1] Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

[2] Import według kraju pochodzenia - kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.