Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów1 I–IX 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.11.2014

Wyszczególnienie

I - IX 2014

2013

2014

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I –IX 2013 = 100

I - IX

USD

EUR

struktura w %

Eksport 

503198,2

164535,5

120549,1

104,6

108,0

104,6

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

421246,7

137739,1

100917,0

106,8

110,2

106,8

81,9

83,7

  w tym UE2

386816,1

126474,1

92670,3

107,1

110,5

107,1

75,0

76,9

  w tym strefa euro3

268946,5

87938,5

64430,3

108,4

111,7

108,3

51,6

53,4

Kraje rozwijające się

44119,6

14427,7

10567,5

105,5

109,2

105,5

8,7

8,8

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

37831,9

12368,7

9064,6

84,0

87,1

84,1

9,4

7,5

Import5 

507242,8

165882,3

121525,0

104,8

108,2

104,7

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

329683,3

107821,9

78983,3

102,9

106,2

102,9

66,2

65,0

   w tym UE2

296260,7

96889,9

70977,2

104,6

107,9

104,5

58,5

58,4

   w tym strefa euro3

232855,7

76156,0

55786,4

105,2

108,5

105,2

45,7

45,9

Kraje rozwijające się

113084,9

36962,9

27095,5

116,0

119,8

115,9

20,1

22,3

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

64474,6

21097,5

15446,2

97,0

100,5

96,9

13,7

12,7

Saldo

-4044,6

-1346,8

-975,9

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

91563,4

29917,2

21933,7

X

X

X

X

X

   w tym UE2

90555,4

29584,2

21693,1

X

X

X

X

X

   w tym strefa euro3

36090,8

11782,5

8643,9

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-68965,3

-22535,2

-16528,0

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-26642,7

-8728,8

-6381,6

X

X

X

X

X

 

1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.

U w a g a: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo – Wschodniej.


W okresie styczeń - wrzesień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 503198,2 mln zł, a import 507242,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się  o 4,6%, a import o 4,8%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4044,6 mln zł (w  analogicznym okresie ub. roku minus  3106,6 mln zł). 

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 164535,5 mln USD, a import 165882,3 mln USD  (wzrost odpowiednio o 8,0% i o 8,2%). Ujemne saldo ukształtowało się w  wysokości 1346,8 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 994,8 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 120549,1 mln EUR, a import 121525,0 mln EUR (odpowiednio o 4,6% i o 4,7% więcej niż przed rokiem). Ujemne saldo wyniosło 975,9 mln EUR wobec minus 767,5 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 68965,3 mln zł (minus 22535,2 mln USD, minus 16528,0 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 26642,7 mln zł (minus 8728,8 mln USD, minus 6381,6 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi 91563,4 mln zł (29917,2 mln USD, 21933,7 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 90555,4 mln zł (29584,2 mln USD, 21693,1 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,7% (w tym UE 76,9%), a w imporcie –65,0% (w tym UE 58,4%), wobec odpowiednio 81,9% (w tym UE 75,0%) i 66,2% (w tym UE 58,5%) w analogicznym okresie ub. roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter