Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń luty 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.04.2017

W okresie styczeń – luty 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 132184,0 mln zł, a import 132032,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 151,6 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 4557,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,8%, a import o 8,6%.


Wyszczególnienie

I – II 2017

2016

2017

w mln

w mln USD

w mln EUR

I – II 2016 = 100

I – II   

USD

EUR

struktura w %

Eksport

132184,0

31718,9

30079,5

104,8

100,4

104,0

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

115052,8

27604,8

26180,3

103,4

99,0

102,5

88,2

87,0

w tym UE2

105847,2

25394,9

24085,3

102,6

98,2

101,7

81,8

80,1

               w tym strefa euro3

75453,9

18101,6

17169,0

102,2

97,8

101,3

58,5

57,1

Kraje rozwijające się

10049,7

2411,2

2286,8

109,6

105,6

109,4

7,3

7,6

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

7081,5

1702,9

1612,4

124,6

120,5

124,6

4,5

5,4

Import5

132032,4

31698,8

30049,3

108,6

104,1

107,8

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

86681,2

20811,0

19727,9

105,6

101,2

104,8

67,5

65,7

w tym UE2

77190,6

18533,2

17568,1

104,6

100,2

103,8

60,7

58,5

          w tym strefa euro3

61692,0

14813,6

14041,2

104,1

99,7

103,3

48,8

46,7

Kraje rozwijające się

33717,6

8094,8

7673,7

110,0

105,6

109,4

25,2

25,5

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

11633,6

2793,0

2647,7

131,9

125,9

130,0

7,3

8,8

Saldo 

151,6

20,1

30,2

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

28371,6

6793,8

6452,4

X

X

X

X

X

w tym UE2

28656,6

6861,7

6517,2

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

13761,9

3288,0

3127,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-23667,9

-5683,6

-5386,9

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-4552,1

-1090,1

-1035,3

X

X

X

X

X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 31718,9 mln USD, a import 31698,8 mln USD (wzrost odpowiednio o 0,4% i o 4,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 20,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1141,6 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 30079,5 mln EUR, a import 30049,3 mln EUR (wzrost w eksporcie o 4,0%, a w imporcie o 7,8%). Dodatnie saldo wyniosło 30,2 mln EUR wobec 1040,5 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 23667,9 mln zł (minus 5683,6 mln USD, minus 5386,9 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 4552,1 mln zł (minus 1090,1 mln USD, minus 1035,3 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 28371,6 mln zł (6793,8 mln USD, 6452,4 mln EUR), w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 28656,6 mln zł (6861,7 mln USD, 6517,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,0% (w tym UE 80,1%), a w imporcie –65,7% (w tym UE 58,5%), wobec odpowiednio 88,2% (w tym UE 81,8%) i 67,5% (w tym UE 60,7%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3 Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Import wg kraju pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

6 Import wg kraju wysyłki to kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu  na ich pochodzenie.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter