Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.10.2016

W okresie styczeń – sierpień 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 517613,5 mln zł, a import 499120,5 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18493,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6329,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,3%, a import był wyższy o 3,8%.

Wyszczególnienie I - VIII 2016 2015 2016
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I - VIII 2015 = 100 I - VIII
USD EUR struktura w %
Eksport   517613,5 132461,5 118921,9 106,3 100,9 101,5 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   447223,1 114453,9 102770,6 107,0 101,5 102,3 85,8 86,4
w tym UE2    412647,2 105607,5 94830,8 106,5 101,0 101,8 79,5 79,7
w tym strefa euro3   293717,8 75168,8 67498,1 106,3 100,8 101,6 56,7 56,7
Kraje rozwijające się   43043,0 11014,9 9878,0 97,6 93,0 93,1 9,1 8,3
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   27347,4 6992,7 6273,3 109,1 103,9 104,0 5,1 5,3
Import5   499120,5 127694,0 114663,1 103,8 98,5 99,2 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   339656,9 86929,2 78041,4 105,7 100,3 101,0 66,8 68,0
w tym UE2    305063,9 78079,3 70094,6 105,5 100,0 100,8 60,2 61,1
w tym strefa euro3   244611,8 62610,5 56207,3 105,9 100,4 101,2 48,0 49,0
Kraje rozwijające się   123230,5 31492,9 28289,5 106,6 101,2 101,8 24,1 24,7
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   36233,1 9271,9 8332,2 82,7 78,5 78,9 9,1 7,3
Saldo   18493,0 4767,5 4258,8 X X X X X
Kraje rozwinięte   107566,2 27524,7 24729,2 X X X X X
w tym UE2    107583,3 27528,2 24736,2 X X X X X
w tym strefa euro3   49106,0 12558,3 11290,8 X X X X X
Kraje rozwijające się   -80187,5 -20478,0 -18411,5 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -8885,7 -2279,2 -2058,9 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 132461,5 mln USD, a import 127694,0 mln USD (eksport wzrósł o 0,9%, a import spadł o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4767,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1731,7 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 118921,9 mln EUR, a import 114663,1 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,5%, a w imporcie spadek o 0,8%). Dodatnie saldo wyniosło 4258,8 mln EUR wobec 1511,6 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 80187,5 mln zł (minus 20478,0 mln USD, minus 18411,5 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 8885,7 mln zł (minus 2279,2 mln USD, minus 2058,9 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 107566,2 mln zł (27524,7 mln USD, 24729,2 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 107583,3 mln zł (27528,2 mln USD, 24736,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,7%), a w imporcie –68,0% (w tym UE 61,1%), wobec odpowiednio 85,8% (w tym UE 79,5%) i 66,8% (w tym UE 60,2%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter