Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: akta

Treści 92

1.
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania
Obszary tematyczne / Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe / Budownictwo
24.05.2021 - Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał w złotych 2021 4 944 2020 4 567 5 000 4987 5012 2019 4 388 4 484 4 376 4 597 2018 4 132 4 294 4 385 4 139 2017 4 424 4 014 4 097 4 145 2016 4 177 4 063 3 976 4 000 2015 3 926 4 066 3 961 3 925 2014 4 129 4 141 3 880 3 984 2013 4 019 3 879 3 975 4 228...
2.
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)
Obszary tematyczne / Ceny. Handel / Wskaźniki cen
19.05.2021 - Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej. Podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi: obserwacja zmian cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych; system wag oparty na strukturze spożycia...
3.
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w BAEL
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL
16.12.2020 - Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (polski odpowiednik europejskiego badania siły roboczej - Labour Force Survey) Główny Urząd Statystyczny informuje, że od I kw. 2021 r. w Badaniu Aktywności Ekonomicznej...
4.
30.07.2020 - W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informujemy, że: Dane o tożsamości ankietowanego, takie jak jego imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres były zawsze zbierane podczas narodowych spisów powszechnych....
5.
Obrót nieruchomościami w 2019 roku
Obszary tematyczne / Infrastruktura komunalna. Nieruchomości / Nieruchomości, budynki, infrastruktura komunalna
27.07.2020 - W 2019 r. podpisano 562,4 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 7,1% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z rokiem 2018 największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 16,3%), sprzedaży działek zabudowanych budynkiem...
6.
Jak GUS prowadzi statystykę zgonów
Obszary tematyczne / Ludność / Statystyka przyczyn zgonów
30.04.2020 - Statystyka zgonów w Głównym Urzędzie Statystycznym W związku z szeregiem pytań kierowanych pod adresem Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących statystyki zgonów, a w szczególności bieżących informacji w tym zakresie, poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienia dotyczące organizacji badań...
7.
20.08.2019 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o powszechnym spisie rolnym 2020. Spis rolny ma na celu zapewnienie informacji o gospodarstwach rolnych, koniecznych do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi, jak również analizę zmian, jakie zaszły w...
8.
19.08.2019 - Obliczanie inflacji ma na celu pomiar zmian cen towarów i usług (CPI – Consumer Price Index) przeznaczanych na cele konsumpcyjne przez tzw. przeciętne gospodarstwo domowe. Wskaźnik CPI konstruowany jest w oparciu o wiele założeń. Niezbędne są tu dwa źródła danych: wydatki gospodarstw domowych na...
9.
Obrót nieruchomościami w 2018 roku
Obszary tematyczne / Infrastruktura komunalna. Nieruchomości / Nieruchomości, budynki, infrastruktura komunalna
31.07.2019 - W 2018 roku podpisano 525,1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 7,6% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2017 rokiem największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym (o 12,5%), sprzedaży lokali (o...
10.
Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin
Statystyki eksperymentalne / Obszary funkcjonalne. Dostępność terytorialna
07.03.2019 - Celem pracy badawczej jest pozyskanie danych statystycznych z zakresu rewitalizacji, niezbędnych do oceny zakresu i skali działań podejmowanych w gminach (NTS-5). Badanie zostanie przeprowadzone na pełnej populacji gmin w Polsce. Uwzględni zapisy podstawowego aktu prawnego dotyczącego...
11.
13.02.2019 - Celem pracy badawczej jest opracowanie metodologii i przeprowadzenie pogłębionych badań ruchu budowlanego, z uwzględnieniem rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie obszarów funkcjonalnych objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) oraz prawnych podstaw lokalizacji...
12.
Zeszyt metodologiczny - Migracje Ludności
Obszary tematyczne / Ludność / Migracje zagraniczne ludności
18.01.2019 - Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny pt. Migracje ludności, w którym omówione zostały badania statystyczne z obszaru migracji wewnętrznych i zagranicznych prowadzone zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej. Migracje ludności są podstawowym elementem i formą mobilności...
13.
Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Zasady metodyczne, Rocznik Pracy
31.07.2018 - Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny poświęcony w całości Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz towarzyszącym mu tematycznym badaniom modułowym. Opracowaniem tym rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych opisowi metod badań statystycznych z obszaru rynku pracy, stanowiących...
14.
Obrót nieruchomościami w 2017 roku
Obszary tematyczne / Infrastruktura komunalna. Nieruchomości / Nieruchomości, budynki, infrastruktura komunalna
25.07.2018 - W 2017 roku podpisano 488, 1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 1,2% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2016 rokiem największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym (o 7,5%), sprzedaży lokali (o...
15.
13.07.2018 - II Kongres Statystyki Polskiej - 10-12 lipca 2018 r. Trzy dni, 32 sesje tematyczne i prawie pół tysiąca uczestników. II Kongres Statystyki Polskiej w opinii naszych gości był wielkim sukcesem pod względem organizacyjnym, merytorycznym, jak również networkingowym. Pierwszy dzień Kongresu 10 lipca...
16.
12.07.2018 - Z okazji 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe pracownikom statystyki publicznej. Aktu dekoracji w imieniu Andrzeja Dudy dokonała minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Odznaczeni zostali: za...
17.
07.11.2016 - Aplikacja jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników zrównoważonego rozwoju w trzech modułach: krajowym (Polska, kraje członkowskie UE), regionalnym (NTS1, NTS2) oraz lokalnym (NTS4). Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech...
18.
Baza Eurostat-u w zakresie statystyki demografii
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
16.08.2016 - Zakres danych dotyczących stanu i struktury ludności oraz ruchu naturalnego, a także ich dostępność w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii Celem niniejszego opracowania jest ułatwienie Użytkownikom...
19.
Akty prawne związane ze statystyką w dziedzinie turystyki
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Turystyka
15.03.2016 - Akty prawne związane ze statystyką w dziedzinie turystyki...
20.
Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2015 r.
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL
25.11.2015 - Dane wstępne. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu bieżących danych demograficznych za 2015 r. koniecznych do przygotowania aktualnego bilansu ludności, który jest podstawą opracowania wag do uogólnienia wyników z próby BAEL, ponownie wykorzystane zostały dane demograficzne wg stanu w dniu...
21.
Kwartalna informacja o rynku pracy w II kwartale 2015 r.
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL
25.08.2015 - Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2015 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w I kwartale 2015 r. oraz z II kwartałem...
22.
17.04.2015 - Wykreślenie z rejestru REGON osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który przedsiębiorca składa za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie...
23.
Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 r.
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
23.12.2014 - Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU‑SILC) jest instrumentem mającym na celu dostarczenie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów członkowskich danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i warunków życia. Badanie EU-SILC zostało rozpoczęte w 2003 r. w kilku...
24.
06.08.2014 - W spisie ludności i mieszkań przeprowadzonym w Polsce w 2011 r. zostało zastosowane nowe podejście organizacyjne i metodologiczne, zdecydowano się na odejście od metody tradycyjnej na rzecz metody mieszanej. Dokument prezentuje wybrane aspekty metodologii NSP 2011 oraz zakres i sposób badania...
25.
Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
23.12.2013 - Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU SILC) jest instrumentem mającym na celu dostarczenie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów członkowskich danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i warunków życia. Badanie EU-SILC zostało rozpoczęte w 2003 r. w kilku...
26.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Spisy Powszechne / NSP 2011 / NSP 2011 - wyniki wstępne
22.03.2012 - Wprowadzenie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 roku był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. według stanu w dniu 31...
27.
Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Spisy Powszechne / NSP 2011 / NSP 2011 - wyniki wstępne
22.12.2011 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 roku był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. według stanu w dniu 31 marca 2011 o...
28.
Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010
Obszary tematyczne / Zdrowie / Zdrowie
23.11.2011 - Niniejsze opracowanie prezentuje dane na temat lecznictwa uzdrowiskowego, stanowiącego istotny element ochrony zdrowia w Polsce. Ma na celu dostarczenie źródłowych danych statystycznych na temat bazy lecznictwa uzdrowiskowego, osób z niej korzystających, liczby udzielonych porad i przeprowadzonych...
29.
Poprawa jakości i dostępności statystyki migracji zagranicznych
Obszary tematyczne / Ludność / Migracje zagraniczne ludności
04.09.2009 - Raport został opracowany w ramach Projektu pilotażowego nr 12 „Poprawa jakości i dostępności migracji zagranicznych”, zrealizowanego w ramach Wielonarodowego Programu Środków Przejściowych 2004. Raport zawiera szczegółową analizę polskich aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z...
30.
Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
Opis metodologiczny Iloraz wartości produktu krajowego brutto (PKB) i liczby ludności w makroregionie/regionie/podregionie (stan w dniu 30 VI). Pojęcia związane: Produkt krajowy brutto (PKB) Ludność Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości) Dziennik Urzędowy RP "Monitor...
31.
Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
Opis metodologiczny Obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego m.in. danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów;...
32.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwz. sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej S.A.
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwz. sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej S.A.
Opis metodologiczny Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych oraz honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za pracę wynikającą z umowy o pracę (np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych) do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu...
33.
Narodowy Rachunek Zdrowia
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Narodowy Rachunek Zdrowia
Opis metodologiczny Cel badania: zestawienie bieżących wydatków na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) według Międzynarodowej Klasyfikacji Rachunków Zdrowia (International Classification for Health Accounts – ICHA) Zakres podmiotowy: płatnicy bieżących wydatków publicznych i prywatnych na...
34.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe
Opis metodologiczny Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników...
35.
Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej
Opis metodologiczny Obliczany jest na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów robót (ok. 3,5 tys. w roku) realizowanych przez podmioty gospodarcze (ok. 480 w roku) zaliczane do sekcji "Budownictwo" według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których liczba pracujących wynosi 10 i...
36.
Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego
Opis metodologiczny Obliczana jest w oparciu o wyniki badania cen detalicznych dwóch reprezentantów: węgla kamiennego kl. I - kostki i węgla kamiennego kl. I - orzecha. Notowania cen tych reprezentantów dokonuje się raz w miesiącu, w dniach 5-22, zgodnie z harmonogramem ustalonym dla rejonu...
37.
Kwota bazowa
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Kwota bazowa
Opis metodologiczny Przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji emerytur i rent. Pojęcia...
38.
Średnia cena sprzedaży drewna
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Średnia cena sprzedaży drewna
Opis metodologiczny Obliczana jest na podstawie średniej ceny 1 m3 drewna uzyskanej przez nadleśnictwa. Informacje o cenach drewna pochodzą z miesięcznego badania cen producentów wyrobów za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (formularz C-01), którym objęto około 300...
39.
Średnia krajowa cena skupu pszenicy
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Średnia krajowa cena skupu pszenicy
Opis metodologiczny Obliczana jest w oparciu o miesięczne dane o ilości i wartości skupu pszenicy, uzyskane z miesięcznego "Meldunku o skupie ważniejszych produktów rolnych" (R-10), sporządzonego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów...
40.
Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)
Opis metodologiczny Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych stanowi końcowy rezultat działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami. Może on być zdefiniowany na trzy sposoby: a) podejście od strony produkcji: PKB stanowi sumę wartości dodanej brutto poszczególnych...
41.
Wskaźnik rocznej waloryzacji
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik rocznej waloryzacji
Opis metodologiczny Wskaźnik rocznej waloryzacji jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji. Pojęcia związane Produkt krajowy brutto (PKB) Miejsce, forma i termin ogłaszania (z...
42.
Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
Opis metodologiczny Procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Pojęcia związane: Bezrobotni zarejestrowani Miejsce, forma i...
43.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku
Opis metodologiczny Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych oraz honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za pracę wynikającą z umowy o pracę (np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych) do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu...
44.
Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
Opis metodologiczny Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1m2...
45.
Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto
Opis metodologiczny: Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto stanowi dynamikę wartości produktu krajowego brutto wyrażoną w cenach stałych za ostatnie sześć lat, otrzymaną metodą nawiązań łańcuchowych. W celu obliczenia łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto wykorzystywane...
46.
ESS - Europejski System Statystyczny oraz Eurostat
Statystyka międzynarodowa / Instytucje/organizacje międzynarodowe / ESS - Europejski System Statystyczny oraz Eurostat
Ramowym aktem prawnym Unii Europejskiej określającym zakres i formy działania Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej. W maju 2015 r. dokonana została nowelizacja tego...
47.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku)
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku)
Opis metodologiczny Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po...
48.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
Opis metodologiczny Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych oraz honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za pracę wynikającą z umowy o pracę (np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych) do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu...
49.
Przeciętne wynagrodzenie (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej)
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętne wynagrodzenie (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej)
Opis metodologiczny Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników...
50.
Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca
Opis metodologiczny: Wskaźnik określający średnią rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu poprzedzającym dzień 30 czerwca. Podawany przez Ministerstwo Finansów raz w roku. Pojęcia związane: Obligacje Obligacje Skarbu Państwa Miejsce, forma i termin...
51.
Średnia krajowa cena skupu żyta
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Średnia krajowa cena skupu żyta
Opis metodologiczny Ustalana jest na podstawie informacji o ilości i wartości skupionych produktów rolnych, uzyskanych: - z miesięcznego "Meldunku o skupie podstawowych produktów rolnych" (R-10) sporządzonego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące...
52.
Średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn łącznie
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn łącznie
Opis metodologiczny Przeciętna liczba miesięcy dalszego trwania życia osób w danym wieku (mężczyzn i kobiet łącznie) obliczana na podstawie danych o liczbie dożywających mężczyzn i kobiet z uwzględnieniem odpowiednich proporcji płci. Stanowi podstawę przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od...
53.
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych
Opis metodologiczny Odzwierciedla zmiany cen dóbr inwestycyjnych (środków trwałych) w badanym kwartale w stosunku do ich cen w kwartale poprzednim. Obliczany jest w oparciu o prowadzone w GUS badania cen producentów: - wyrobów i usług, uwzględniając reprezentacje rodzajów środków trwałych w...
54.
Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych
Opis metodologiczny Odzwierciedla zmiany cen nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie w stosunku do ich cen w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obliczany jest w oparciu o : 1) prowadzone w GUS badania cen producentów: - robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - dla...
55.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
Opis metodologiczny Obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag....
56.
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku
Opis metodologiczny Obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach m. in. na towary nieżywnościowe trwałego użytku; dane te wykorzystywane są do...
57.
Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej
Opis metodologiczny Wyraża w sposób syntetyczny zmiany cen sprzedawanych produktów rolnych, tj. średnich cen skupu i cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. Obliczany jest jako iloraz wskaźnika wartości i wskaźnika wolumenu towarowej produkcji rolniczej, które uzyskano ze zbiorczych...
58.
Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych
Opis metodologiczny Odzwierciedlają zmiany cen skupu, w danym półroczu w stosunku do półrocza poprzedniego, następujących produktów rolnych: ziarna pszenicy i żyta, żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego. Podstawą do obliczania wskaźników są miesięczne dane o ilości...
59.
Wynik nominalny
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wynik nominalny
Opis metodologiczny: Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tego sektora. Równa się on deficytowi/nadwyżce sektora instytucji rządowych i samorządowych zdefiniowanym w Traktacie z Maastricht, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE)...
60.
Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
Opis metodologiczny Iloraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstwa domowych, w podsektorze pracodawców i pracujących na własny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i liczby hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Pojęcia związane: Podatki od dochodów i majątku...
61.
Ludność według spisów - dane historyczne
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Ludność według spisów - dane historyczne
Dane przygotowane zostały na podstawie źródeł archiwalnych zawierających wyniki Narodowych Spisów Powszechnych dla lat 1921-2011 oraz danych zawartych w Podsystemie Miejscowość. Zostały one zaprezentowane dla Polski oraz dla województw i miejscowości statystycznych (dane w układzie wojewódzkim...
62.
Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii
Opis metodologiczny: Odzwierciedla zmianę przeciętnych cen towarów i usług konsumpcyjnych dla grupy nośniki energii z roku badanego w stosunku do przeciętnych cen tych towarów i usług z roku poprzedniego. Obliczany jest w oparciu o wyniki badania cen towarów i usług na rynku detalicznym oraz...
63.
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem
Opis metodologiczny: Suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym...
64.
Wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych
Opis metodologiczny Odzwierciedla zmiany cen rynkowych lokali mieszkalnych nabywanych przez gospodarstwa domowe w badanym kwartale w stosunku do ich cen w kwartale poprzednim. Obliczany jest w oparciu o dane pozyskane z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonych przez starostwa powiatowe...
65.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach
Opis metodologiczny Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników...
66.
Archiwum
Edukacja statystyczna / Wydarzenia / Archiwum
2017 Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy W dniach 5 i 6 grudnia 2017 r. pracownice Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadziły zajęcia edukacyjne łącznie dla 32 uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 66 oraz dla 30 uczniów...
67.
Monitorowanie obszarów funkcjonalnych oraz dostępności terytorialnej
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych oraz dostępności terytorialnej
Celem pracy jest zapewnienie systematycznego wsparcia i doskonalenia procesu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, poprzez: - opracowanie rozwiązań usprawniających zarządzanie danymi w systemie monitorowania rozwoju STRATEG oraz ułatwiających korzystanie z jego...
68.
Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej
Metainformacje / Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej
Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej i wpływ wprowadzanych zmian na statystykę polską Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym postępująca globalizacja, a także nowe potrzeby użytkowników wpływają na zakres danych, jakie gromadzi i udostępnia statystyka, zarówno na poziomie...
69.
Dane historyczne
Obszary tematyczne / Ludność / Dane historyczne
W obszarze tematycznym Spisy powszechne – Ludność według spisów - dane historyczne (link poniżej) dostępne są dane historyczne dotyczące poziomu wykształcenia ludności w Polsce dla spisów 1921 – 2011, wraz z metadanymi. Dane przygotowane zostały na podstawie źródeł archiwalnych zawierających...
70.
Data zakończenia działalności
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
W rejestrze REGON za datę zakończenia działalności przyjmuje się: a) datę skreślenia z rejestru lub ewidencji – dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji, z wyjątkiem osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, b) datę trwałego...
71.
Obrót nieruchomościami
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Przeniesienie własności lokalu, budynku, gruntu z podmiotu zbywającego na podmiot nabywającego w formie transakcji rynkowej lub pozarynkowej. Transakcje obrotu nieruchomości wymagają aktu notarialnego i odnotowania w księdze wieczystej.
72.
Sąd Najwyższy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Organ władzy sądowniczej (sądy szczególne), powołany do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości 2) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów i referendów 3) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także...
73.
Przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Czyn zabroniony godzący w indywidualną / grupową wolność sumienia i wyznania obejmujący dyskryminację wyznaniową, przeszkadzanie publicznemu wykonaniu aktu religijnego, obrazę uczuć religijnych (art. 194 - 196 k.k.)....
74.
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP)
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej przez kraje członkowskie. Podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi: - obserwacja reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych; - system wag oparty na strukturze spożycia...
75.
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy), umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności (w części...
76.
Akt notarialny
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Dokument sporządzony i podpisany przez notariusza, stwierdzający, że jakaś czynność prawna została dokonana, np.: sprzedaż, kupno, zamiana, darowizna.
77.
Skarga konstytucyjna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Demokratyczny środek prawny ochrony praw i wolności obywatelskich, przewidziany w polskim prawie, dający możliwość zaskarżenia przez obywatela aktów prawnych naruszających jego uprawnienia zawarte w Konstytucji....
78.
Inicjatywa ustawodawcza
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Uprawnienie do przedkładania władzy ustawodawczej projektów aktów normatywnych....
79.
Rejestry urzędowe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) oraz inne rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, zawierające informacje...
80.
Ustawa
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Akt normatywny o charakterze powszechnie obowiązującym uchwalany przez parlament....
81.
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Jednoosobowy, konstytucyjny organ powołany do ochrony praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji i innych aktach normatywnych....
82.
Kapitał zadeklarowany
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kapitał zadeklarowany to wartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów rzeczowych) zadeklarowanych w dniu rejestracji jednostki w akcie notarialnym. Wartość zagranicznego kapitału zadeklarowanego w akcie notarialnym została przeliczona na złote polskie według kursu NBP obowiązującego w...
83.
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN)
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Rejestr publiczny prowadzony przez starostę, który zawiera dane dotyczące cen nieruchomości określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków....
84.
Akt prawa miejscowego
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Rodzaj aktu powszechnie obowiązującego, obowiązujący na obszarze działania organu, który go wydał....
85.
Zakładowe układy zbiorowe pracy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Określają prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające ze stosunku pracy. Zawierane są na szczeblu zakładowym pomiędzy pracodawcą oraz zakładowymi organizacjami zawodowymi działającymi u pracodawcy. Układ określa warunki jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, w szczególności...
86.
Nagrody jubileuszowe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Składnik wynagrodzenia wypłacany na zasadach i w trybie określonym w powszechnych aktach prawnych, które regulują zatrudnienie w danym sektorze lub w regulaminie wewnętrznym przedsiębiorstwa. Posiadany przez pracownika okres zatrudnienia jest najważniejszym kryterium przyznania....
87.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Opracowanie planistyczne gminy – akt prawa miejscowego uchwalony przez radę gminy – ustalające dla obszaru nim objętego, przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, z określeniem ich funkcji, zasad zagospodarowania, zasad obsługi w zakresie infrastruktury, a także ustalające, w...
88.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy. Studium ma koordynować ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, występowania...
89.
Akta udostępnione
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Dokumenty udostępnione przez archiwum w oparciu o obowiązujące przepisy form korzystania z materiałów archiwalnych....
90.
Poród
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Akt urodzenia dziecka stanowiący zakończenie ciąży....
91.
Podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją i importem
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Obowiązkowe, jednostronne płatności, pieniężne lub w naturze, na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji Unii Europejskiej, z tytułu produkcji oraz importu towarów i usług, zatrudnienia, własności lub użytkowania gruntów, budynków czy innych aktów wykorzystywanych w...
92.
Stan cywilny
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Sytuacja prawna osoby określona na podstawie odpowiednich aktów stanu cywilnego....

Pliki 200

1.
pdf Akt powołania Komitetu Głównego
Edukacja statystyczna / Olimpiada Statystyczna / I edycja 2016/2017 / Struktura organizacyjna / Komitet Główny
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/i-edycja-20162017/organizatorzy/komitet-glowny/
26.
doc zalacznik_2_formularz.doc
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
45.
pdf Uwagi metodologiczne
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Ludność według spisów - dane historyczne
/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/ludnosc-wedlug-spisow-dane-historyczne/
49.
pdf raport_nietechniczny_zdrowie.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
62.
pdf Dzienniczek Spisowy Ucznia
Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2010 / Promocja spisu
/spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2010/psr2010-promocja-spisu/
63.
pdf streszczenie_raportu_pozyskanie_wskaznikow_z_zakresu_e-administracji.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / B+R, innowacyjność oraz ICT
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/badania-i-rozwoj-innowacyjnosc/
64.
pdf ssi-10i.pdf
Statystyka związana z COVID-19
/covid/
74.
pdf prawo_celne.pdf
Badania statystyczne / Sprawozdawczość podmiotów / Intrastat / Podstawa prawna systemu INTRASTAT
/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/podstawa-prawna-systemu-intrastat/
75.
pdf d2016000188001_1_prawo_celne.pdf
Badania statystyczne / Sprawozdawczość podmiotów / Intrastat / Podstawa prawna systemu INTRASTAT
/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/podstawa-prawna-systemu-intrastat/
91.
pdf polska_pomoc_rekomendacje_wersja_polska.pdf
Współpraca Rozwojowa / Działalność GUS w ramach projektów współpracy rozwojowej w podziale na lata
/wspolpraca-rozwojowa/projekty/rok-2017,6,1.html
92.
xlsx zalacznik_3_naliczenia.xlsx
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
94.
pdf wiadomosci_statystyczne_04_2017.pdf
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-42017-671,7,27.html
100.
pdf raport_koncowy_e-administracja.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
103.
pdf publikacja_badania_podrozy.pdf
Współpraca Rozwojowa / Działalność GUS w ramach projektów współpracy rozwojowej w podziale na lata
/wspolpraca-rozwojowa/projekty/rok-2017,6,1.html
104.
119.
pdf wiadomosci_statystyczne_01_2016.pdf
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-12016-656,7,10.html
122.
127.
133.
pdf bp_raport_koncowy.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
134.
pdf wiadomosci_statystyczne_12_2017.pdf
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-122017-679,7,35.html
135.
pdf zrodla_zroznicowania_regionalnego_polski-raport.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Rachunki narodowe i regionalne
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/ekonomia/
140.
pdf raport_metoda_dekompozycji_pkb_wdb_.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
141.
pdf raport_koncowy_kultura.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
142.
pdf raport__pozyskanie_wskaznikow_z_zakresu_e-administracji.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / B+R, innowacyjność oraz ICT
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/badania-i-rozwoj-innowacyjnosc/
145.
pdf raport_rewitalizacja_na_poziomie_gmin.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych oraz dostępności terytorialnej
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych-oraz-dostepnosci-terytorialnej/
154.
pdf rozporzadzenie_komisji_ue_nr_1106-2012.pdf
Badania statystyczne / Sprawozdawczość podmiotów / Intrastat / Podstawa prawna systemu INTRASTAT
/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/podstawa-prawna-systemu-intrastat/
156.
157.
159.
pdf wiadomosci_statystyczne_12_2019.pdf
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-122019-703,7,63.html
166.
pdf raport_partycypacja_spoleczna.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
168.
pdf wiadomosci_statystyczne_09_2015.pdf
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum
/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-rocznik-2015,7,8.html
195.
198.
pdf Uprawy ogrodnicze
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2002 - wyniki
/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2002/uprawy-ogrodnicze,11,1.html
Do góry

Newsletter