Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.07.2024

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej. Podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi:

  • obserwacja zmian cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych;
  • system wag oparty na strukturze spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych ze statystyki rachunków narodowych sprzed dwóch lat.

Grupowanie towarów i usług konsumpcyjnych oparto na Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu (w Polsce do 2013 r. COICOP/HICP; od 2014 r. ECOICOP). Zharmonizowany wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres'a.
Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilności cen. W Polsce wskaźnik ten jest obliczany od 1997 r. Zgodnie z aktami prawnymi Unii, retrospektywne dane w zakresie HICP mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji związanej z modyfikacją metodologii.

Poniżej znajdują się odnośniki do strony Eurostatu dot. wskaźnika HICP (harmonogram publikacji przez Eurostat, baza danych, akty prawnemetadane):

Strona Eurostatu dot. wskaźnika HICP
Harmonogram publikacji danych: Inflation
Baza danych Eurostatu dot. HICP

Akty prawne
Metadane


Poczynając od danych za styczeń 2016 r., które opublikowane zostały przez Eurostat w lutym 2016 r., zmianie uległ rok odniesienia wskaźników HICP. Dotychczasowy rok odniesienia wskaźników (2005=100) zastąpiony został rokiem 2015 (2015=100). W związku ze zmianą roku odniesienia wskaźników HICP, przeliczone zostały również dane za poprzednie okresy.

Serie danych przy obecnym roku odniesienia 2015=100 (poniższe tabele) oraz przy poprzednich podstawach (2005=100 i 1996=100) dostępne są w bazie danych Eurostatu.


Wyszczególnienie Rok MIESIĄCE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Wskaźnik cen
(2015 = 100)
1996 43,0a 43,6a 44,3a 45,2a 45,8a 46,2a 46,3a 46,4a 47,4a 48,2a 48,7a 49,2a
1997 50,6a 51,2a 51,6a 52,1a 52,4a 53,3a 53,3a 53,4a 54,0a 54,6a 55,1a 55,7a
1998 57,5a 58,5a 58,8a 59,2a 59,5a 59,7a 59,6a 59,3a 59,7a 60,0a 60,3a 60,5a
1999 61,4 61,7 62,4 62,9 63,3 63,4 63,2 63,5 64,4 65,2 65,8 66,4
2000 67,6 68,2 68,8 69,1 69,5 70,1 70,5 70,3 71,0 71,6 71,8 72,0
2001 72,6 72,6 73,0 73,6 74,5 74,4 74,0 73,6 73,9 74,2 74,3 74,5
2002 75,2 75,3 75,5 75,8 75,6 75,3 74,9 74,6 74,9 75,1 75,1 75,1
2003 75,4 75,5 75,8 75,9 75,9 75,8 75,4 75,1 75,5 75,9 76,2 76,4
2004 76,8 76,9 77,1 77,7 78,5 79,1 79,0 78,8 79,0 79,5 79,7 79,7
2005 79,7 79,7 79,7 80,1 80,3 80,2 80,2 80,2 80,5 80,7 80,6 80,3
2006 80,4 80,4 80,5 81,1 81,5 81,3 81,3 81,6 81,6 81,6 81,6 81,4
2007 81,7 82,0 82,4 82,8 83,3 83,4 83,3 83,2 83,8 84,2 84,7 84,9
2008 85,3 85,7 86,0 86,3 86,9 87,1 87,1 86,9 87,2 87,5 87,7 87,7
2009 88,0 88,8 89,5 90,1 90,6 90,8 91,0 90,7 90,7 90,8 91,1 91,1
2010 91,5 91,8 92,0 92,4 92,7 92,9 92,8 92,4 92,9 93,3 93,4 93,7
2011 94,7 94,9 95,7 96,2 96,7 96,3 96,1 96,1 96,1 96,8 97,5 98,0
2012 98,6 99,0 99,5 100,0 100,2 100,4 100,0 99,8 99,8 100,1 100,1 100,1
2013 100,2 100,2 100,5 100,8 100,7 100,7 100,9 100,6 100,7 100,8 100,6 100,7
2014 100,8 100,9 101,1 101,1 101,0 101,0 100,8 100,5 100,4 100,5 100,3 100,0
2015 99,7 99,6 99,9 100,3 100,4 100,5 100,4 100,1 99,8 99,9 99,8 99,6
2016 99,4 99,4 99,5 99,8 100,0 100,1 99,8 99,6 99,6 100,0 100,0 100,5
2017 100,8 101,3 101,3 101,6 101,5 101,4 101,2 101,0 101,2 101,6 102,0 102,2
2018 102,4 102,0 102,0 102,5 102,7 102,8 102,6 102,4 102,7 103,1 103,1 103,1
2019 103,0 103,3 103,7 104,7 105,0 105,2 105,2 105,1 105,2 105,5 105,6 106,2
2020 106,9 107,5 107,7 107,7 108,6 109,2 109,1 109,0 109,2 109,5 109,5 109,8
2021 110,8 111,4 112,4 113,2 113,6 113,7 114,2 114,5 115,3 116,5 117,6 118,6
2022 120,4 120,4 123,9 126,1 128,1 129,9 130,4 131,4 133,4 135,6 136,5 136,8
2023 139,5 141,1 142,7 143,8 144,1 144,2 143,8 143,9 143,7 144,2 145,1 145,3
2024 145,8 146,3 146,6 148,1 148,2 148,4            
Zmiana cen
(w %)

Poprzedni
miesiąc = 100
(m/m-1)
1996 - 1,4a 1,6a 2,0a 1,3a 0,9a 0,2a 0,2a 2,2a 1,7a 1,0a 1,0a
1997 2,8a 1,2a 0,8a 1,0a 0,6a 1,7a 0,0a 0,2a 1,1a 1,1a 0,9a 1,1a
1998 3,2a 1,7a 0,5a 0,7a 0,5a 0,3a -0,2a -0,5a 0,7a 0,5a 0,5a 0,3a
1999 1,5a 0,5 1,1 0,8 0,6 0,2 -0,3 0,5 1,4 1,2 0,9 0,9
2000 1,8 0,9 0,9 0,4 0,6 0,9 0,6 -0,3 1,0 0,8 0,3 0,3
2001 0,8 0,0 0,6 0,8 1,2 -0,1 -0,5 -0,5 0,4 0,4 0,1 0,3
2002 0,9 0,1 0,3 0,4 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 0,4 0,3 0,0 0,0
2003 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 -0,1 -0,5 -0,4 0,5 0,5 0,4 0,3
2004 0,5 0,1 0,3 0,8 1,0 0,8 -0,1 -0,3 0,3 0,6 0,3 0,0
2005 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 -0,1 -0,4
2006 0,1 0,0 0,1 0,7 0,5 -0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 -0,2
2007 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,1 -0,1 -0,1 0,7 0,5 0,6 0,2
2008 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 0,2 0,0 -0,2 0,3 0,3 0,2 0,0
2009 0,3 0,9 0,8 0,7 0,6 0,2 0,2 -0,3 0,0 0,1 0,3 0,0
2010 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 -0,1 -0,4 0,5 0,4 0,1 0,3
2011 1,1 0,2 0,8 0,5 0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5
2012 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 -0,4 -0,2 0,0 0,3 0,0 0,0
2013 0,1 0,0 0,3 0,3 -0,1 0,0 0,2 -0,3 0,1 0,1 -0,2 0,1
2014 0,1 0,1 0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 0,1 -0,2 -0,3
2015 -0,3 -0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,1 -0,1 -0,2
2016 -0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 -0,3 -0,2 0,0 0,4 0,0 0,5
2017 0,3 0,5 0,0 0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,2 0,4 0,4 0,2
2018 0,2 -0,4 0,0 0,5 0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,3 0,4 0,0 0,0
2019 -0,1 0,3 0,4 1,0 0,3 0,2 0,0 -0,1 0,1 0,3 0,1 0,6
2020 0,7 0,6 0,2 0,0 0,8 0,6 -0,1 -0,1 0,2 0,3 0,0 0,3
2021 0,9 0,5 0,9 0,7 0,4 0,1 0,4 0,3 0,7 1,0 0,9 0,9
2022 1,5 0,0 2,9 1,8 1,6 1,4 0,4 0,8 1,5 1,6 0,7 0,2
2023 2,0 1,1 1,1 0,8 0,2 0,1 -0,3 0,1 -0,1 0,3 0,6 0,1
2024 0,3 0,3 0,2 1,0 0,1 0,1            
Zmiana cen
(w %)

Analogiczny
miesiąc
poprzedniego
roku = 100
(m/m-12)
1996 - - - - - - - - - - - -
1997 17,7a 17,4a 16,5a 15,3a 14,4a 15,4a 15,1a 15,1a 13,9a 13,3a 13,1a 13,2a
1998 13,6a 14,3a 14,0a 13,6a 13,5a 12,0a 11,8a 11,0a 10,6a 9,9a 9,4a 8,6a
1999 6,8a 5,5a 6,1a 6,2a 6,4a 6,2a 6,0a 7,1a 7,9a 8,7a 9,1a 9,8a
2000 10,1 10,5 10,3 9,9 9,8 10,6 11,6 10,7 10,2 9,8 9,1 8,4
2001 7,4 6,5 6,1 6,5 7,2 6,1 5,0 4,7 4,1 3,6 3,5 3,5
2002 3,6 3,7 3,4 3,0 1,5 1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,1 0,8
2003 0,3 0,3 0,4 0,1 0,4 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,5 1,7
2004 1,9 1,9 1,7 2,4 3,4 4,4 4,8 4,9 4,6 4,7 4,6 4,3
2005 3,8 3,6 3,4 3,1 2,3 1,4 1,5 1,8 1,9 1,5 1,1 0,8
2006 0,9 0,9 1,0 1,2 1,5 1,4 1,4 1,7 1,4 1,1 1,2 1,4
2007 1,6 2,0 2,4 2,1 2,2 2,6 2,5 2,0 2,7 3,2 3,8 4,3
2008 4,4 4,5 4,4 4,2 4,3 4,4 4,6 4,4 4,1 3,9 3,5 3,3
2009 3,2 3,6 4,1 4,4 4,3 4,2 4,5 4,4 4,0 3,8 3,9 3,9
2010 4,0 3,4 2,8 2,6 2,3 2,3 2,0 1,9 2,4 2,8 2,5 2,9
2011 3,5 3,4 4,0 4,1 4,3 3,7 3,6 4,0 3,4 3,8 4,4 4,6
2012 4,1 4,3 4,0 4,0 3,6 4,3 4,1 3,9 3,9 3,4 2,7 2,1
2013 1,6 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3 0,9 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6
2014 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,7
2015 -1,1 -1,3 -1,2 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4
2016 -0,3 -0,2 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 -0,2 0,1 0,2 0,9
2017 1,4 1,9 1,8 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 2,0 1,7
2018 1,6 0,7 0,7 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,1 0,9
2019 0,6 1,3 1,7 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,4 3,0
2020 3,8 4,1 3,9 2,9 3,4 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,4
2021 3,6 3,6 4,4 5,1 4,6 4,1 4,7 5,0 5,6 6,4 7,4 8,0
2022 8,7 8,1 10,2 11,4 12,8 14,2 14,2 14,8 15,7 16,4 16,1 15,3
2023 15,9 17,2 15,2 14,0 12,5 11,0 10,3 9,5 7,7 6,3 6,3 6,2
2024 4,5 3,7 2,7 3,0 2,8 2,9            
Zmiana cen
(w %)

12-miesięczna średnia ruchoma
1996 - - - - - - - - - - - -
1997 - - - - - - - - - - - 15,0a
1998 14,6a 14,4a 14,2a 14,1a 14,0a 13,7a 13,4a 13,1a 12,8a 12,5a 12,2a 11,8a
1999 11,2a 10,5a 9,8a 9,2a 8,6a 8,1a 7,7a 7,3a 7,1a 7,1a 7,1a 7,2a
2000 7,4a 7,9a 8,2a 8,5a 8,8a 9,2a 9,6a 9,9a 10,1a 10,2a 10,2a 10,1
2001 9,8 9,5 9,1 8,8 8,6 8,2 7,7 7,2 6,7 6,2 5,7 5,3
2002 5,0 4,8 4,6 4,3 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 1,9
2003 1,7 1,4 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
2004 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 3,6
2005 3,8 3,9 4,1 4,1 4,0 3,8 3,5 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2
2006 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3
2007 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,4 2,6
2008 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2
2009 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0
2010 4,1 4,1 3,9 3,8 3,6 3,5 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6
2011 2,6 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9
2012 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 3,7
2013 3,5 3,2 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8
2014 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
2015 -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
2016 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
2017 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,6
2018 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
2019 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1
2020 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
2021 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,5 4,8 5,2
2022 5,6 6,0 6,5 7,0 7,7 8,6 9,4 10,2 11,0 11,9 12,6 13,2
2023 13,8 14,5 15,0 15,2 15,1 14,8 14,4 14,0 13,3 12,4 11,6 10,9
2024 9,9 8,8 7,8 6,9 6,1 5,4            

a Dane szacunkowe

 
Rok Wskaźnik cen
(2015 = 100)
Średnioroczna
zmiana cen
(w %)
1996 46,2a -
1997 53,1a 15,0a
1998 59,4a 11,8a
1999 63,6 7,2a
2000 70,0 10,1
2001 73,8 5,3
2002 75,2 1,9
2003 75,7 0,7
2004 78,5 3,6
2005 80,2 2,2
2006 81,2 1,3
2007 83,3 2,6
2008 86,8 4,2
2009 90,3 4,0
2010 92,7 2,6
2011 96,3 3,9
2012 99,8 3,7
2013 100,6 0,8
2014 100,7 0,1
2015 100,0 -0,7
2016 99,8 -0,2
2017 101,4 1,6
2018 102,6 1,2
2019 104,8 2,1
2020 108,6 3,7
2021 114,3 5,2
2022 129,4 13,2
2023 143,5 10,9

a Dane szacunkowe

Do góry

Newsletter