Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Oświadczenie GUS w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nt. wyliczeń wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.10.2023

W nawiązaniu do komentarzy na temat publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych uznawanego potocznie za miarę inflacji informujemy, że przygotowywane w cyklach miesięcznych dane w tym zakresie, bazują na obserwacji faktycznych obserwowanych cen rynkowych.  W badaniu uwzględniane są więc wszystkie czynniki, które wpływają na wysokość cen lub opłat tj. ogólnodostępne promocje i bonifikaty, stawki podatków (w tym VAT), jak również regulacje cen wynikające z aktów prawnych czy też instrumentów regulacyjnych wprowadzanych bezpośrednio przez podmioty realizujące sprzedaż danego asortymentu.


W przypadku cen energii we wrześniu br. (podobnie jak w styczniu br.) w badaniu zostały uwzględnione nowe stawki opłat, podobnie uwzględnione zostały również nowe ceny leków z listy refundowanej (jak przy każdorazowej zmianie cen leków z tej listy). Zgodnie z zasadami wpływ regulacji nie ma charakteru retroaktywnego, zmiany obowiązują od momentu zmiany faktycznych cen i nie skutkują rewizją danych już opublikowanych.


Równocześnie podkreślamy, że zadaniem Głównego Urzędu Statystycznego jest rzetelne, obiektywne, profesjonalne i niezależne prowadzenie badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych. Zasady prowadzenia badania zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych są zgodne z międzynarodowymi rekomendacjami, opisanymi w podręczniku Consumer Price Index Manual – Concepts and Methods (ONZ) i są poddawane regularnym przeglądom ze strony międzynarodowych organizacji (np. Eurostat)./-/

Wydział Współpracy z Mediami

GUS

Do góry

Newsletter