Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o powszechnym spisie rolnym 2020. Spis rolny ma na celu zapewnienie informacji o gospodarstwach rolnych, koniecznych do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi, jak również analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010–2020. Podpisany akt prawny reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego spisu, a także kwestie dotyczące opracowania jego wyników.

Już następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdą w życie przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Biura Spisowego oraz utworzenia na terenie kraju gminnych biur spisowych.

Informacje o spisie są dostępne na stronie: https://rolny.spis.gov.pl