Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.08.2021

Rok

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
w złotych
2021 4 944 5 112    
2020 4 567 5 000 4987 5012
2019 4 388 4 484 4 376 4 597
2018 4 132 4 294 4 385 4 139
2017 4 424 4 014 4 097 4 145
2016 4 177 4 063 3 976 4 000
2015 3 926 4 066 3 961 3 925
2014 4 129 4 141 3 880 3 984
2013 4 019 3 879 3 975 4 228
2012 4 130 4 103 3 915 3 837
2011 3 797 3 819 3 988 3 829
2010 4 372 4 433 4 657 3 979
2009 3 895 3 924 3 783 3 964
2008 2 970 3 186 3 478 3 631
2007 2 683 2 650 3 041 2 890
2006 2 560 2 445 2 557 2 619
2005 2 505 2 336 2 528 2 388
2004 2 412 2 562 2 386 2 195
2003 2 071 2 332 2 117 2 432
2002 2 400 2 400 2 484 2 330
2001 2 350 2 490 2 700 2 500
2000 2 245 2 280 2 300 2 300
1999 1 960 2 150 2 200 2 220
1998       1 930

Częstotliwość wydania: kwartalna

Dziennik Urzędowy GUS - komunikat Prezesa GUS – w terminie 50 do 60 dni po kwartale, dla którego wskaźnik jest wyliczony, tj.: 20-28 lutego – za IV kwartał poprzedniego roku, 20-31 maja – za I kwartał bieżącego roku, 20-31 sierpnia – za II kwartał bieżącego roku i 20-30 listopada – za III kwartał bieżącego roku


Definicje:

Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę nowych budynków mieszkalnych (innych niż jednorodzinne i zbiorowego zamieszkania) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.

W ustalaniu wskaźnika uwzględnia się nakłady poniesione na budowę nowych wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych przez inwestorów innych niż indywidualni. Pod pojęciem inwestorów indywidualnych rozumie się inwestorów budujących budynki mieszkalne na własne potrzeby oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe. Nakłady na budowę budynku dotyczą wszystkich kosztów poniesionych do momentu zakończenia budowy.

Wskaźnik ten wyliczany jest wyłącznie dla celów określonych w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. 2021 poz. 1286 (art.3b, ust. 4)) oraz wykorzystywany jest także w odwołujących się do niego innych ustawach. Nie może być więc wykorzystywany jako cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania - oferowana na rynku mieszkaniowym - lub do analiz takich cen.


Pojęcia związane

Nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania


Przekroje: Polska; szereg czasowy 1998 – 2021
Źródło: B-09 - sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania; Główny Urząd Statystyczny

Na formularzu przekazywane są dane o nakładach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych, ich powierzchni użytkowej, liczbie mieszkań (w tym do wykończenia przez przyszłych użytkowników) i ich powierzchni użytkowej, oraz dane o dacie rozpoczęcia i oddania do użytkowania budynku oraz jego lokalizacji. Badanie to jest badaniem obowiązkowym.


Począwszy od II kwartału 2002 r. wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS; wcześniej, kolejno: przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Prezesa Narodowego Banku Polskiego – w Monitorze Polskim (dostępnym na stronie www.monitorpolski.gov.pl)


Akty prawne, na mocy których ogłaszany jest wskaźnik:

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. 2021 poz. 1286 (art. 3b, ust.4)).


Akty prawne odwołujące się do wskaźnika:

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2020 poz. 1427 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 2017)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2021 poz. 554 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1116)
 

W celu uzyskania informacji na temat sposobu wykorzystania wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do uzyskania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, należy zwrócić się do urzędu skarbowego.

Osoby udzielające informacji:

Agnieszka Nocko
Magdalena Wąsikowska
Urząd Statystyczny w Lublinie
Ośrodek Statystyki Budownictwa
tel. 81 533 23 01
tel. 81 465 20 61
e-mail
e-mail

Do góry

Newsletter