Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.02.2019

Rok

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
w złotych
2018 4 132 4 294 4 385 4 139
2017 4 424 4 014 4 097 4 145
2016 4 177 4 063 3 976 4 000
2015 3 926 4 066 3 961 3 925
2014 4 129 4 141 3 880 3 984
2013 4 019 3 879 3 975 4 228
2012 4 130 4 103 3 915 3 837
2011 3 797 3 819 3 988 3 829
2010 4 372 4 433 4 657 3 979
2009 3 895 3 924 3 783 3 964
2008 2 970 3 186 3 478 3 631
2007 2 683 2 650 3 041 2 890
2006 2 560 2 445 2 557 2 619
2005 2 505 2 336 2 528 2 388
2004 2 412 2 562 2 386 2 195
2003 2 071 2 332 2 117 2 432
2002 2 400 2 400 2 484 2 330
2001 2 350 2 490 2 700 2 500
2000 2 245 2 280 2 300 2 300
1999 1 960 2 150 2 200 2 220
1998       1 930


Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości) 

Dziennik Urzędowy GUS - komunikat Prezesa GUS – w terminie 50 do 60 dni po kwartale, dla którego wskaźnik jest wyliczony, tj.: 20-28 lutego – za IV kwartał poprzedniego roku, 20-31 maja – za I kwartał bieżącego roku, 20-31 sierpnia – za II kwartał bieżącego roku i 20-30 listopada – za III kwartał bieżącego roku


Sposób i cel obliczania

Wskaźnik ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania ustalany jest na podstawie nakładów poniesionych przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych - patrz opis metodologiczny. Wyliczany jest on wyłącznie dla celów określonych w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1779 (art.3b, ust. 4) z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystywany jest także w odwołujących się do niego innych ustawach. Nie może być więc wykorzystywany jako cena 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania - oferowana na rynku mieszkaniowym - lub do analiz takich cen.

Począwszy od II kwartału 2002 r. wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS; wcześniej, kolejno: przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Prezesa Narodowego Banku Polskiego - w Monitorze Polskim (dostępnym na stronie www.monitorpolski.gov.pl)

 

Opis metodologiczny

Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.

W ustalaniu wskaźnika uwzględnia się nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych (innych niż jednorodzinne i zbiorowego zamieszkania) przez inwestorów innych niż indywidualni. Pod pojęciem inwestorów indywidualnych rozumie się inwestorów budujących budynki mieszkalne na własne potrzeby oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe. Nakłady na budowę budynku dotyczą wszystkich kosztów poniesionych do momentu zakończenia budowy.

Dane o nakładach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych, ich powierzchni użytkowej, liczbie mieszkań (w tym do wykończenia przez przyszłych użytkowników) i ich powierzchni użytkowej, oraz dane o dacie rozpoczęcia i oddania do użytkowania budynku oraz jego lokalizacji przekazywane są przez inwestorów na formularzu o symbolu B-09. Badanie to jest badaniem obowiązkowym.


Pojęcia związane

  • Nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania

Nakłady na budowę budynku dotyczą wszystkich kosztów poniesionych od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia budowy. Nakłady te winny obejmować wszystkie poniesione koszty kubaturowe i pozakubaturowe związane z realizacją budynku możliwe do rozliczenia w momencie przekazania do użytku. W przypadku przekazania w budynku mieszkań do wykończenia przez przyszłych użytkowników, wykazuje się wartość kosztów poniesionych do momentu przekazania budynku. W kosztach budowy uwzględnia się: koszty nabycia działki budowlanej (tj. cenę nabycia, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania poniesione przez inwestora, a także opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe), koszty przygotowania działki budowlanej i uzbrojenia zewnętrznego - koszty adiacenckie, koszty wzniesienia budynku - konstrukcji budowlanych, koszty urządzeń technicznych i instalacji budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem (urządzeń zapewniających możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, takich jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki) - służących do ogólnego korzystania, dodatkowe koszty budowy, takie jak: inwestorskie, planowania przestrzennego, dokumentacji, ekspertyz i doradztwa projektowego, opłaty związane z zawarciem umów notarialnych i wpisów do księgi wieczystej, nadzoru, kierowania budową i rozliczania robót, koszty finansowania, tj. uzyskania kredytu i spłaty odsetek. W kosztach budowy uwzględnia się też podatek VAT naliczony i zapłacony w związku z realizacją danej inwestycji budowlanej w przypadku, gdy nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT należnego.

Do 2000 r. pojęcie było określane jako "wartość kosztorysowa budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania".


Akty prawne, na mocy których ogłaszany jest wskaźnik:

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. (Dz. U. z 2016 poz. 1779 (art. 3b, ust.. 4) z późniejszymi zmianami).


Akty prawne odwołujące się do wskaźnika:

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1314 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U.  z  2018  r. poz. 133 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (Dz. U. z 2018 poz. 966)
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 poz. 604)

W celu uzyskania informacji na temat sposobu wykorzystania wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do uzyskania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, należy zwrócić się do urzędu skarbowego.

 

Osoby udzielające informacji:
Zofia Kurlej
Agnieszka Nocko
Urząd Statystyczny w Lublinie
Ośrodek Statystyki Budownictwa
nr tel. 81 533 23 01
e-mail
e-mail


Do góry

Newsletter