Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zeszyt metodologiczny - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 12.06.2020

Celem opracowania jest przedstawienie metodologii badania instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki i wsparcia ze strony rodziny naturalnej.

Badanie „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” jest badaniem stałym, pełnym, ujętym w bloku tematycznym 1.20. „Rodzina” Programu badań statystycznych statystyki publicznej, realizowanym w cyklu rocznym. Informacje w zakresie infrastruktury i działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego są zbierane za pomocą formularza sprawozdawczego o symbolu PS-01, natomiast o rodzinnej pieczy zastępczej za pomocą formularza o symbolu PS-02. W badaniu ujęty jest również zestaw danych zagregowanych ze sprawozdania rzeczowo-finansowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczący form wspierania rodziny oraz zestaw danych zagregowanych ze sprawozdania Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach rodzinnych nieletnich dotyczący liczby adopcji krajowych i zagranicznych według wieku dziecka przysposobionego.

W zeszycie metodologicznym opisano zakres podmiotowy i przedmiotowy badania, przedstawiono metodykę i organizację badania oraz definicje podstawowych pojęć, opisano stosowane narzędzie badawcze i sposoby publikacji danych. Do zeszytu dołączono obowiązujące wzory formularzy sprawozdawczych wraz z objaśnieniami oraz listę zmiennych występujących w badaniu.

Zeszyt jest adresowany do podmiotów przekazujących dane z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego, jak również do osób korzystających z publikowanych przez statystykę publiczną wyników badań z tego obszaru.

Do góry

Newsletter