Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 23.11.2011

Niniejsze opracowanie prezentuje dane na temat lecznictwa uzdrowiskowego, stanowiącego istotny element ochrony zdrowia w Polsce. Ma na celu dostarczenie źródłowych danych statystycznych na temat bazy lecznictwa uzdrowiskowego, osób z niej korzystających, liczby udzielonych porad i przeprowadzonych zabiegów oraz przedstawienie ich w długim horyzoncie czasowym i możliwie szczegółowym rozmieszczeniu przestrzennym.
Publikacja obejmuje lata 2000-2010, jednak ze względu na zmiany przepisów prawnych i zmiany zakresu informacji zbieranych przez GUS w tym okresie, część tematyki opracowano dla lat 2005-2010, a nawet dla okresów krótszych. W opracowaniu zamieszczono uwagi metodologiczne, w których omówiono podstawowe akty prawne dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego i miejscowości uzdrowiskowych oraz definicje pojęć z nimi związanych. Następnie przedstawiono krótką charakterystykę każdej z 44 miejscowości uzdrowiskowych. W kolejnych rozdziałach omówiono działalność poszczególnych rodzajów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, wzbogacając tekst tablicami analitycznymi i wykresami. W ostatnim rozdziale zamieszczono podstawowe informacje o turystyce w gminach uzdrowiskowych.
W części tabelarycznej zawarto podstawowe dane dla lat 2000-2010, a informacje grupowane według bardziej szczegółowych kategorii oraz według powiatów i gmin przedstawiono w latach 2005-2010. W krótszym szeregu czasowym zamieszczono dane o zakładach przyrodoleczniczych, zabiegach leczniczych oraz o pacjentach otrzymujących dofinansowanie z innych instytucji niż NFZ.
 

Do góry

Newsletter