Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kwartalna informacja o rynku pracy w II kwartale 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.08.2015

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2015 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w I kwartale 2015 r. oraz z II kwartałem 2013 i 2014 r. Dane wstępne. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu danych demograficznych za I kwartał 2015 (spowodowanych wprowadzeniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nowego systemu rejestracji aktów stanu cywilnego) koniecznych do przygotowania mnożników uogólniających do BAEL, ponownie wykorzystane zostały dane demograficzne wg stanu w dniu 31.12.2014 r. W związku z tym — po skorygowaniu wag w oparciu o zaktualizowane szacunki demograficzne — prezentowane wyniki BAEL za II kwartał 2015 r. mogą ulec zmianie. W opracowaniu wykorzystano również dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy oraz zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Badanie obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych. Metodologia BAEL oparta jest na definicjach zalecanych do stosowania przez Międzynarodową Organizację Pracy i Eurostat. Podstawowym kryterium podziału ludności, z punktu widzenia aktywności ekonomicznej, na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo jest praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy w badanym tygodniu.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter