Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.11.2017

W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 640 646,3 mln zł, a import 632 621,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8 024,7 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 13 050,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,1%, a import o 9,2%.

Wyszczególnienie I - IX 2017 2016 2017
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I - IX 2016 = 100 I - IX 
USD EUR struktura w %
Eksport   640 646,3 164 269,9 149 633,8 108,1 108,1 109,8 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   553 663,8 141 909,7 129 303,5 108,0 107,8 109,6 86,6 86,4
      w tym UE2    509 281,9 130 521,1 118 934,5 107,5 107,4 109,1 80,0 79,5

w tym strefa euro3  

364 472,1 93 405,2 85 114,8 108,4 108,3 110,1 56,7 56,9
Kraje rozwijające się   48 992,3 12 574,1 11 445,2 101,6 101,7 103,3 8,1 7,7
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 37 990,2 9 786,1 8 885,1 121,4 122,0 123,6 5,3 5,9
Import5   632 621,6 162 229,1 147 773,2 109,2 109,1 110,9 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   425 141,4 109 000,2 99 317,2 107,0 106,9 108,7 68,6 67,2
      w tym UE2    377 733,7 96 825,3 88 236,8 105,6 105,5 107,3 61,7 59,7

 w tym strefa euro3  

302 541,6 77 571,4 70 675,7 105,5 105,4 107,1 49,5 47,8
Kraje rozwijające się   156 653,5 40 198,0 36 589,0 111,3 111,4 113,1 24,3 24,8
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 50 826,7 13 030,9 11 867,0 123,5 123,4 125,2 7,1 8,0
Saldo   8 024,7 2 040,8 1 860,6 X X X X X
Kraje rozwinięte   128 522,4 32 909,5 29 986,3 X X X X X
w tym UE2    131 548,2 33 695,8 30 697,7 X X X X X

w tym strefa euro3  

61 930,5 15 833,8 14 439,1 X X X X X
Kraje rozwijające się   - 107 661,2 -27 623,9 -25 143,8 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 -12 836,5 -3 244,8 -2 981,9 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 164 269,9 mln USD, a import 162 229,1 mln USD (wzrost  odpowiednio o 8,1% i o 9,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 040,8 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 374,9 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 149 633,8 mln EUR, a import 147 773,2 mln EUR (wzrost w eksporcie o 9,8%, a w imporcie o 10,9%). Dodatnie saldo wyniosło 1 860,6 mln EUR     wobec  3 006,6 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 107 661,2 mln zł (minus 27 623,9 mln USD, minus 25 143,8 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 12 836,5 mln zł (minus 3 244,8 mln USD, minus 2 981,9 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 128 522,4 mln zł (32 909,5 mln USD, 29 986,3 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 131 548,2 mln zł (33 695,8 mln USD, 30 697,7 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,5%), a w imporcie – 67,2% (w tym UE 59,7%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 80,0%) i 68,6% (w tym UE 61,7%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3 Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter