Obroty towarowe handlu zagranicznego[1] w styczniu - lutym br. wyniosły w cenach bieżących 140,3 mld zł w  eksporcie oraz  143,9 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 3,6 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 0,8%, a import o 4,2%.

Tablica 1. Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

WYSZCZEGÓLNIENIE

I - II 2018

2017

2018

w mld

w mld

USD

w mld

 EUR

I - II 2017 = 100

I - II  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

140,3

40,5

33,6

100,8

121,4

106,0

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

122,8

35,4

29,4

100,7

121,1

105,8

87,7

87,5

w tym UE  

113,7

32,8

27,2

100,8

121,3

105,9

81,0

81,0

           w tym strefa euro

81,2

23,5

19,4

100,8

121,3

105,9

57,9

57,9

Kraje rozwijające się

9,9

2,9

2,4

98,3

118,4

103,3

7,2

7,1

Kraje Europy Środ. – Wsch.

7,6

2,2

1,8

107,4

129,3

112,8

5,1

5,4

Import (wg kraju pochodzenia)[2]

143,9

41,6

34,4

104,2

125,4

109,5

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

94,0

27,1

22,5

101,9

122,6

107,1

66,8

65,3

w tym UE  

84,3

24,4

20,2

102,2

123,0

107,4

59,7

58,6

           w tym strefa euro

67,5

19,5

16,1

102,6

123,4

107,8

47,6

46,9

Kraje rozwijające się

36,9

10,7

8,8

107,8

129,6

113,2

24,8

25,6

Kraje Europy Środ. – Wsch.

13,0

3,8

3,1

111,7

134,5

117,4

8,4

9,1

Saldo

-3,6

-1,1

-0,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

28,8

8,3

6,9

X

X

X

X

X

w tym UE  

29,4

8,4

7,0

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro

13,7

4,0

3,3

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-27,0

-7,8

-6,4

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środ. – Wsch.

-5,4

-1,6

-1,3

X

X

X

X

X

 

[1] Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

[2] Import według kraju pochodzenia - kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.