Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów1 w okresie styczeń – luty 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.04.2015

W okresie styczeń – luty 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 115984,8 mln zł, a import 109447,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6537,6 mln zł, natomiast przed rokiem minus 946,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. eksport zwiększył się o 5,6%, a import spadł o 1,2%.

Wyszczególnienie

I – II 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – II 2014 = 100

I – II  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

115984,8

31927,2

26887,3

105,6

88,9

102,2

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

99847,8

27507,4

23146,7

107,1

90,2

103,6

84,9

86,1

w tym UE2 

92696,0

25550,9

21489,1

108,6

91,5

105,1

77,7

79,9

           w tym strefa euro3

66727,6

18391,3

15468,7

109,4

92,2

105,8

55,6

57,5

Kraje rozwijające się

10342,7

2833,2

2397,4

120,9

101,2

116,9

7,8

8,9

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

5794,3

1586,6

1343,2

72,3

60,6

70,0

7,3

5,0

Import5 

109447,2

30154,2

25378,4

98,8

83,3

95,7

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

71513,4

19694,2

16579,5

100,0

84,2

96,7

64,6

65,4

w tym UE2 

64567,9

17788,4

14969,5

99,5

83,8

96,3

58,6

59,0

           w tym strefa euro3

51593,1

14214,8

11961,7

99,5

83,8

96,3

46,8

47,1

Kraje rozwijające się

28706,4

7892,6

6655,1

120,8

101,6

116,9

21,5

26,2

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

9227,4

2567,4

2143,8

59,8

50,9

58,0

13,9

8,4

Saldo 

6537,6

1773,0

1508,9

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

28334,4

7813,2

6567,2

X

X

X

X

X

w tym UE2

28128,1

7762,5

6519,6

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

15134,5

4176,5

3507,0

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-18363,7

-5059,4

-4257,7

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-3433,1

-980,8

-800,6

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 31927,2 mln USD, a import 30154,2 mln USD (spadek odpowiednio o 11,1% i o 16,7%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 1773,0 mln USD (w analogicznym okresie 2014 r. minus 305,3 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 26887,3 mln EUR, a import 25378,4 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 2,2%, a w imporcie spadek o 4,3%). Dodatnie saldo wyniosło 1508,9 mln EUR wobec minus 225,7 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 18363,7 mln zł (minus 5059,4 mln USD, minus 4257,7 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 3433,1 mln zł (minus 980,8 mln USD, minus 800,6 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi 28334,4 mln zł (7813,2 mln USD, 6567,2 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 28128,1 mln zł (7762,5 mln USD, 6519,6 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,1% (w tym UE 79,9%), a w imporcie –65,4% (w tym UE 59,0%), wobec odpowiednio 84,9% (w tym UE 77,7%) i 64,6% (w tym UE 58,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Import wg kraju pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

6 Import wg kraju wysyłki to kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu  na ich pochodzenie.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów strefy euro za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty z Litwą.


Tablica z danymi na temat obrotów handlu zagranicznego z Ukrainą w okresie styczeń-luty 2015 r. (plik xlsx)

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter