Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2013 r. (wyniki wstępne)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.02.2014
Wyszczególnienie

I - XII 2013

2012

2013

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I - XII 2012 = 100

I - XII

USD

EUR

struktura w %

Eksport

638599,0 203169,8 152778,8 105,8 110,0 106,5

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

521372,2 165966,3 124743,3 104,8 109,0 105,5 82,3 81,6

w tym UE2

477781,6 152123,4 114311,7 103,8 108,0 104,5 76,1 74,8

             w tym strefa euro3

322910,5 102820,2 77261,7 103,1 107,3 103,8 51,9 50,6

Kraje rozwijające się

56168,7 17841,6 13439,0 114,8 119,1 115,5 8,1 8,8

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

61058,1 19361,9 14596,5 107,4 111,1 107,8 9,6 9,6

Import5

648194,7 206254,5 155091,8 100,0 103,9 100,7

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

425214,3 135370,3 101731,7 101,5 105,6 102,2 64,6 65,6

 w tym UE2

376324,0 119827,3 90030,4 100,9 105,0 101,5 57,5 58,1

             w tym strefa euro3

292895,0 93264,3 70070,4 100,2 104,2 100,8 45,1 45,2

Kraje rozwijające się 

133613,0 42507,9 31970,6 105,6 109,8 106,3 19,5 20,6

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

89367,4 28376,3 21389,5 86,9 89,8 87,5 15,9 13,8

Saldo

-9595,7 -3084,7 -2313,0

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

96157,9 30596,0 23011,6

X

X

X

X

X

 w tym UE2

101457,6 32296,1 24281,3

X

X

X

X

X

              w tym strefa euro3

30015,5 9555,9 7191,3

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-77444,3 -24666,3 -18531,6

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-28309,3 -9014,4 -6793,0

X

X

X

X

X

1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
3 Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.
5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo – Wschodniej.

 

W 2013 roku eksport w cenach bieżących wyniósł 638,6 mld zł, a import 648,2 mld zł. W porównaniu z 2012 r. eksport zwiększył się o 5,8%, a import utrzymał się na takim samym poziomie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,6 mld zł (w 2012 roku minus 44,7 mld zł).

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 203,2 mld USD, a import 206,3 mld USD (wzrost odpowiednio o 10,0% i o 3,9%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 3,1 mld USD (w 2012 roku minus 13,8 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 152,8 mld EUR, import 155,1 mld EUR (eksport zwiększył się o 6,5%, a import o 0,7%). Ujemne saldo wyniosło 2,3 mld EUR wobec minus 10,6 mld EUR w 2012 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 77,4 mld zł (minus 24,7 mld USD, minus 18,5 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 28,3 mld zł (minus 9,0 mld USD, minus 6,8 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 96,2 mld zł (30,6 mld USD, 23,0 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 101,5 mld zł (32,3 mld USD, 24,3 mld EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 81,6% (w tym UE 74,8%), a w imporcie 65,6% (w tym UE 58,1%), wobec odpowiednio 82,3% (w tym UE 76,1%) i 64,6% (w tym UE 57,5%) w 2012 r.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter