Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VII 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.09.2015

W okresie styczeń – lipiec br. eksport w cenach bieżących wyniósł 422790,3 mln zł, a import 414716,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8074,2 mln zł, wobec minus 6185,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 5,9%, a import wzrósł o 2,3%.

Wyszczególnienie

I – VII 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – VII 2014 = 100

I – VII  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

422790,3

114199,0

101510,8

105,9

87,1

106,2

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

361565,6

97737,9

86798,4

107,9

88,7

108,2

83,9

85,5

w tym UE2  

334079,9

90352,3

80195,6

108,6

89,4

108,9

77,0

79,0

           w tym strefa euro3

238766,9

64575,3

57312,3

108,5

89,3

108,8

55,1

56,5

Kraje rozwijające się

39215,5

10540,9

9422,9

113,3

92,7

113,8

8,7

9,3

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

22009,2

5920,2

5289,5

74,8

61,3

75,1

7,4

5,2

Import5

414716,1

111998,0

99575,3

102,3

84,1

102,6

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

276647,0

74761,3

66437,0

103,6

85,2

103,9

65,9

66,7

w tym UE2  

248883,0

67288,8

59764,6

103,5

85,2

103,8

59,3

60,0

           w tym strefa euro3

198896,3

53775,5

47756,7

103,6

85,3

103,9

47,4

48,0

Kraje rozwijające się

99723,3

26876,5

23911,3

113,9

93,5

114,1

21,6

24,1

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

38345,8

10360,2

9227,0

75,4

62,0

75,8

12,5

9,2

Saldo

8074,2

2201,0

1935,5

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

84918,6

22976,6

20361,4

X

X

X

X

X

w tym UE2  

85196,9

23063,5

20431,0

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

39870,6

10799,8

9555,6

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-60507,8

-16335,6

-14488,4

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-16336,6

-4440,0

-3937,5

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 114199,0 mln USD, a import 111998,0 mln USD (spadek odpowiednio o 12,9% i o 15,9%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 2201,0 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 2024,4 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 101510,8 mln EUR, a import 99575,3 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 6,2%, a w imporcie o 2,6%). Dodatnie saldo wyniosło 1935,5 mln EUR wobec minus 1482,7 mln EUR po siedmiu miesiącach ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 60507,8 mln zł (minus 16335,6 mln USD, minus 14488,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 16336,6 mln zł (minus 4440,0 mln USD, minus 3937,5 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 84918,6 mln zł (22976,6 mln USD, 20361,4 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 85196,9 mln zł (23063,5 mln USD, 20431,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,5% (w tym UE 79,0%), a w imporcie – 66,7% (w tym UE 60,0%) wobec odpowiednio 83,9% (w tym UE 77,0%) i 65,9% (w tym UE 59,3%) w analogicznym okresie ub. roku.

 


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter