Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VI 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.08.2015

W I półroczu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 363298,5 mln zł, a import 351331,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11966,8 mln zł, wobec minus 4052,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,3%, a import  wzrósł o 1,6%.

Wyszczególnienie

I – VI 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – VI 2014 = 100

I – VI  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

363298,5

98060,0

87175,3

106,3

87,2

106,7

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

311875,8

84258,6

74825,7

108,6

89,2

109,0

84,0

85,8

w tym UE2  

288677,7

78036,5

69256,8

109,6

90,1

110,0

77,0

79,5

           w tym strefa euro3

206819,2

55909,3

49616,6

109,6

90,1

110,0

55,2

56,9

Kraje rozwijające się

33014,9

8858,3

7927,3

111,1

90,6

111,6

8,7

9,1

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

18407,8

4943,1

4422,3

73,7

60,2

74,0

7,3

5,1

Import5

351331,7

94808,0

84297,8

101,6

83,4

101,9

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

234638,8

63371,0

56312,2

103,2

84,8

103,6

65,7

66,8

w tym UE2  

210960,7

57006,5

50624,7

103,2

84,8

103,6

59,1

60,0

           w tym strefa euro3

168079,8

45420,6

40329,3

102,9

84,6

103,3

47,2

47,8

Kraje rozwijające się

84602,2

22775,4

20269,5

114,0

93,3

114,2

21,5

24,1

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

32090,7

8661,6

7716,1

72,3

59,4

72,7

12,8

9,1

Saldo

11966,8

3252,0

2877,5

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

77237,0

20887,6

18513,5

X

X

X

X

X

w tym UE2  

77717,0

21030,0

18632,1

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

38739,4

10488,7

9287,3

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-51587,3

-13917,1

-12342,2

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-13682,9

-3718,5

-3293,8

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 98060,0 mln USD, a import 94808,0 mln USD (spadek odpowiednio o 12,8% i o 16,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 3252,0 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1326,6 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 87175,3 mln EUR, a import 84297,8 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 6,7%, a w imporcie o 1,9%). Dodatnie saldo wyniosło 2877,5 mln EUR wobec minus 970,6 mln EUR po sześciu miesiącach ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 51587,3 mln zł (minus 13917,1 mln USD, minus 12342,2 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 13682,9 mln zł (minus 3718,5 mln USD, minus 3293,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 77237,0 mln zł (20887,6 mln USD, 18513,5 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 77717,0 mln zł (21030,0 mln USD, 18632,1 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,8% (w tym UE 79,5%), a w imporcie – 66,8% (w tym UE 60,0%) wobec odpowiednio 84,0% (w tym UE 77,0%) i 65,7% (w tym UE 59,1%) w analogicznym okresie ub. roku.


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów strefy euro za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty z Litwą.
Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter