Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.08.2017

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,4%, przy wzroście cen usług – o 0,4%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,4%), w zakresie transportu (o 1,1%) oraz żywności (o 0,2%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc., 0,09 p. proc. i 0,05 p. proc. Podwyżki opłat w zakresie rekreacji i kultury (o 1,2%) oraz zdrowia (o 0,6%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i 0,03 p. proc.

 

Wyszczególnienie VII 2017 I-VII 2017

XII 2016=100

VII 2016=100

VI 2017=100

I-VII 2016=100

O G Ó Ł E M

100,6

101,7

99,8

101,9

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

102,5

103,7

99,9

103,0

Żywność i napoje bezalkoholowe

103,0

104,4

99,8

103,6

w tym żywność

103,1

104,7

99,8

103,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,6

101,0

100,2

101,0

Odzież i obuwie

93,9

94,3

96,6

94,6

Mieszkanie 

101,0

101,5

100,1

101,4

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

101,2

101,9

100,1

101,6

w tym nośniki energii

100,5

101,4

100,0

101,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,3

100,2

100,0

100,5

Zdrowie

101,5

101,1

100,6

100,8

Transport

93,9

99,2

98,9

105,8

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

91,0

99,9

98,3

110,8

Łączność

101,7

101,7

100,1

100,1

Rekreacja i kultura

102,8

102,3

101,2

101,2

Edukacja

100,2

101,0

100,1

100,9

Restauracje i hotele

101,8

102,3

100,3

102,0

Inne towary i usługi

100,9

102,2

100,0

102,9

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter