Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.05.2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym towarów – o 0,4%, przy spadku cen usług – o 0,1%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 2,7%), w zakresie transportu (o 1,5%) oraz wzrost cen żywności (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc., 0,12 p. proc. i 0,08 p. proc. Niższe ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą (o 0,8%) oraz mieszkaniem (o 0,1%) obniżyły ten wskaźnik o 0,06 p. proc. i 0,04 p. proc.

Wyszczególnienie IV 2016 I-IV 2016

XII 2015= =100

IV 2015= =100

III 2016=
=100

I-IV 2015= =100

O G Ó Ł E M

99,8

98,9

100,3

99,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

101,7

100,6

100,3

100,5

Żywność i napoje bezalkoholowe

102,0

100,6

100,3

100,4

w tym żywność

102,2

100,7

100,4

100,5

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,5

100,5

100,2

100,5

Odzież i obuwie

99,0

96,1

102,7

95,9

Mieszkanie

99,4

99,1

99,9

99,3

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

99,2

99,0

99,7

99,3

w tym nośniki energii

97,7

96,7

99,4

97,2

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,2

99,8

100,4

99,6

Zdrowie

98,3

100,1

100,2

100,0

Transport

95,3

92,0

101,5

92,5

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

93,9

87,7

102,3

88,3

Łączność 

99,5

98,4

99,4

99,5

Rekreacja i kultura

98,5

97,1

99,2

98,5

Edukacja

100,0

100,8

100,0

100,8

Restauracje i hotele

100,6

101,2

100,3

101,2

Inne towary i usługi

100,9

100,9

100,1

100,5

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter