Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.12.2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1% (w tym towarów – o 0,1%, przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w październiku br. cenach usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,5%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,4%) oraz odzieży i obuwia (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik o  0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.


  XI 2016 I-XI 2016
Wyszczególnienie

XII 2015=100

XI 2015=100

X 2016=100

I-XI 2015=100

O G Ó Ł E M ...............................................

100,2

100,0

100,1

99,3

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

101,2

101,1

100,4

100,7

Żywność i napoje bezalkoholowe

101,3

101,2

100,4

100,7

w tym żywność

101,4

101,3

100,5

100,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

101,0

100,9

100,1

100,6

Odzież i obuwie

96,4

95,3

99,7

95,6

Mieszkanie

99,8

99,7

100,0

99,4

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

99,7

99,6

100,1

99,3

w tym nośniki energii

98,1

98,0

100,1

97,3

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,2

100,0

99,6

99,9

Zdrowie

98,2

98,2

100,2

99,3

Transport

100,0

99,8

99,6

94,6

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

103,4

100,7

99,9

92,0

Łączność

99,3

99,3

100,0

99,2

Rekreacja i kultura

99,0

98,8

100,3

98,0

Edukacja

100,7

100,7

100,0

100,8

Restauracje i hotele

101,5

101,6

100,0

101,4

Inne towary i usługi

102,9

103,0

100,5

101,5

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter