Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.09.2015

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4% (w tym towarów – o 0,6%, przy wzroście cen usług – o 0,3%)[1]. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 0,8%), odzieży i obuwia (o 2,4%) oraz w zakresie transportu (o 1,1%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc., 0,12 p. proc. i 0,10 p. proc. Podwyżki cen związanych ze zdrowiem (o 0,4%), a także rekreacją i kulturą (o 0,2%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,02 p. proc. i 0,01 p. proc.


  VIII 2015 I-VIII 2015
Wyszczególnienie

XII 2014=100

VIII 2014 =100

VII 2015=100

I-VIII 2014=100

O G Ó Ł E M

99,9

99,4

99,6

98,9

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

99,7

99,7

99,4

98,3

Żywność i napoje bezalkoholowe 

99,3

99,3

99,3

97,5

w tym żywność.

99,3

99,3

99,2

97,3

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

100,9

100,9

100,0

101,3

Odzież i obuwie

92,8

95,9

97,6

95,1

Mieszkanie

100,4

100,6

100,0

100,6

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,6

100,8

100,0

100,8

w tym nośniki energii

99,9

100,2

100,0

100,4

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

99,9

99,8

99,9

99,8

Zdrowie

102,9

102,7

100,4

101,6

Transport

98,0

91,7

98,9

91,1

w tym paliwa do prywatnych środków transportu.

97,4

87,8

97,7

86,8

Łączność

101,5

100,5

100,0

102,5

Rekreacja i kultura

101,8

101,1

100,2

101,3

Edukacja

100,2

101,0

100,0

101,2

Restauracje i hotele

101,1

101,4

100,1

101,3

Inne towary i usługi

99,9

99,7

99,9

99,7

 
 

[1] Grupowanie towarów i usług na podstawie klasyfikacji Eurostatu.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter