Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.03.2015
Wyszczególnienie I 2015* II 2015 I-II 2015

I 2014=100

XII 2014=100

II 2014=100

XII 2014=100

I 2015=100

I-II 2014 =100

O G Ó Ł E M

98,6

99,8

98,4

99,6

99,9

98,5

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

97,4

100,6

97,4

100,7

100,1

97,4

Żywność i napoje bezalkoholowe 

96,1

100,8

96,3

100,7

100,0

96,2

w tym żywność

95,8

100,9

95,9

100,8

100,0

95,9

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

102,7

100,1

101,8

100,7

100,6

102,2

Odzież i obuwie

94,9

96,4

94,7

94,5

98,1

94,8

Mieszkanie

100,5

100,3

100,4

100,3

99,9

100,5

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,7

100,4

100,6

100,4

100,0

100,7

w tym nośniki energii

100,4

100,5

100,3

100,4

99,9

100,4

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

99,7

100,1

99,7

99,9

99,9

99,7

Zdrowie

101,5

100,5

101,5

100,7

100,1

101,5

Transport

89,8

95,1

88,4

94,1

99,0

89,1

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

84,5

93,0

82,4

91,0

97,8

83,5

Łączność

102,8

100,0

102,4

99,9

100,0

102,6

Rekreacja i kultura

101,9

100,7

101,9

101,0

100,2

101,9

Edukacja

101,2

100,1

101,3

100,1

100,0

101,3

Restauracje i hotele

101,3

100,1

101,2

100,2

100,0

101,3

Inne towary i usługi

99,8

100,3

99,9

100,3

100,0

99,8

 

* Dane obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.


Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,9%) oraz w zakresie transportu (o 1,0%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc. i 0,09 p. proc.  Wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,6%) podniosły ten wskaźnik o 0,04 p. proc.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter