Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.12.2014

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 2,0%) oraz łączności (o 0,7%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc. i 0,04 p. proc. Podwyżki opłat związanych z rekreacją i kulturą (o 0,3%) podniosły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

Wyszczególnienie XI 2014 I-XI 2014

XII 2013= =100

XI 2013=
=100

X 2014=
=100

I-XI 2013= =100

O G Ó Ł E M

99,2

99,4

99,8

100,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

98,3

98,8

100,0

100,3

Żywność i napoje bezalkoholowe

96,8

97,5

99,9

99,3

w tym żywność

96,5

97,3

99,9

99,3

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

103,6

103,6

100,1

103,7

Odzież i obuwie

96,0

95,4

99,8

95,3

Mieszkanie

100,4

100,4

100,0

101,2

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,5

100,6

100,1

101,5

w tym nośniki energii

100,2

100,2

100,1

100,0

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

99,9

99,8

99,9

99,9

Zdrowie

99,4

99,3

99,9

100,2

Transport

95,8

96,3

98,0

98,1

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

94,3

94,7

96,8

97,2

Łączność

103,0

103,0

99,3

100,0

Rekreacja i kultura

101,3

100,6

100,3

101,0

Edukacja 

101,3

101,3

100,0

95,8

Restauracje i hotele

101,2

101,3

100,0

101,4

Inne towary i usługi

99,5

99,5

100,0

99,8

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter