Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.01.2017

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7%, a usług – o 0,5%). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 4,3%), a także żywności (o 1,3%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,37 p. proc. i 0,30 p. proc.

 

 

Wyszczególnienie XII 2016 I-XII 2016

XII 2015 = 100

XI 2016 = 100

I-XII 2015 =100

O G Ó Ł E M

100,8

100,7

99,4

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

102,2

100,9

100,8

Żywność i napoje bezalkoholowe

102,5

101,2

100,8

w tym żywność

102,7

101,3

101,0

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

101,0

100,0

100,7

Odzież i obuwie

95,3

98,9

95,6

Mieszkanie

100,0

100,2

99,4

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

99,9

100,2

99,3

w tym nośniki energii

98,4

100,3

97,4

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,3

100,1

99,9

Zdrowie

98,4

100,2

99,2

Transport

104,3

104,3

95,4

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

108,9

105,3

93,3

Łączność

99,3

100,0

99,2

Rekreacja i kultura

99,2

100,2

98,1

Edukacja

100,7

100,0

100,8

Restauracje i hotele

101,6

100,1

101,4

Inne towary i usługi

102,9

100,0

101,6

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter