Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.01.2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy wzroście cen usług – o 0,2%). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 0,8%), a także odzieży i obuwia (o 1,0%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 p. proc. i 0,05 p. proc.

Wyszczególnienie XII 2015 I-XII 2015

XII 2014 = 100

XI 2015 = 100

I-XII 2014 = 100

O G Ó Ł E M

99,5

99,8

99,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

100,1

99,9

98,9

Żywność i napoje bezalkoholowe

99,9

99,9

98,3

w tym żywność

100,0

99,9

98,2

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,9

100,0

101,2

Odzież i obuwie

95,5

99,0

95,2

Mieszkanie

100,3

100,0

100,5

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,4

100,0

100,7

w tym nośniki energii

99,4

100,0

100,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

99,6

99,8

99,7

Zdrowie

102,6

100,0

101,9

Transport

93,2

99,2

91,1

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

89,2

97,4

86,5

Łączność

100,8

100,0

101,9

Rekreacja i kultura

99,2

99,8

100,7

Edukacja

100,9

100,0

101,1

Restauracje i hotele

101,2

100,1

101,3

Inne towary i usługi

100,0

100,0

99,9

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter