Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.08.2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3% (w tym towarów – o 0,7%, przy wzroście cen usług – o 0,5%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,0%) oraz odzieży i obuwia (o 3,1%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,26 p. proc. i 0,17 p. proc. Podwyżki opłat w zakresie rekreacji i kultury (o 1,5%) oraz związanych z mieszkaniem (o 0,1%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc. i 0,02 p. proc.

Wyszczególnienie VII 2016 I-VII 2016

XII 2015= =100

VII 2015=
=100

VI 2016=
=100

I-VII 2015= =100

O G Ó Ł E M ...............................................

99,8

99,1

99,7

99,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe
......

101,0

100,9

99,2

100,6

Żywność i napoje bezalkoholowe ..................

101,1

101,0

99,0

100,6

        w tym żywność ....................................................

101,2

101,2

98,9

100,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe ..........

100,7

100,6

100,0

100,6

Odzież i obuwie ..........................................

94,9

95,3

96,9

95,8

Mieszkanie .................................................

99,5

99,2

100,1

99,3

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii ....................................................

99,2

99,0

100,1

99,1

      w tym nośniki energii ...............................

97,6

96,9

100,0

97,0

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego .......................

100,4

100,0

100,2

99,7

Zdrowie ......................................................

98,8

98,8

99,8

100,0

Transport ....................................................

98,5

92,9

99,8

92,9

     w tym paliwa do prywatnych środków transportu

99,4

88,9

98,8

89,0

Łączność ....................................................

99,3

98,6

100,0

99,3

Rekreacja i kultura ......................................

99,9

97,7

101,5

97,9

Edukacja ....................................................

100,0

100,7

100,0

100,8

Restauracje i hotele ....................................

101,1

101,3

100,1

101,3

Inne towary i usługi ....................................

101,6

101,7

100,0

101,0

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter