Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,6% oraz usług – o 0,3%). W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,6% (w tym usług – o 1,7% i towarów – o 1,5%).


Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE IV 2018 I-IV 2018 WPŁYW ZMIANIII 2018=
=100
IV 2017=
=100
XII 2017=
=100
III 2018=
=100
I-IV 2017=
=100
OGÓŁEM

101,6

100,5

100,5

101,5

x

Żywność i napoje
bezalkoholowe 

104,1

101,1

100,4

104,0

0,09

Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe

101,7

101,1

100,3

101,2

0,02

Odzież i obuwie

96,2

99,7

102,9

95,9

0,15

Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii

102,0

100,4

100,2

102,1

0,03

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego

100,5

100,6

100,3

100,3

0,02

Zdrowie

101,4

100,7

100,2

101,6

0,01

Transport

99,9

100,5

102,4

98,7

0,20

Łączność

100,1

98,2

99,4

100,8

-0,03

Rekreacja i kultura

100,9

100,6

100,2

101,5

0,01

Edukacja

102,1

100,5

100,0

102,1

0,00

Restauracje i hotele

102,8

100,8

100,2

102,9

0,01

Inne towary i usługi

99,3

99,5

99,9

99,7

-0,01