Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1% (w tym towarów oraz usług o 0,1%).  W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku,  ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,3% (w tym usług – o 2,0% i towarów – o 1,1%).


Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE III 2018 I-III 2018 WPŁYW ZMIAN
II 2018=100
III 2017=100 XII 2017=100 II 2018=100 I-III 2017=100 X-XII 2017=100
OGÓŁEM

101,3

100,0

99,9

101,5

100,4

x

Żywność i napoje
bezalkoholowe 

103,7

100,7

99,9

103,9

101,6

-0,02

Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe

100,9

100,8

100,1

101,1

100,7

0,00

Odzież i obuwie

96,3

96,9

102,3

95,9

94,9

0,11

Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii

102,0

100,2

99,8

102,1

100,5

-0,03

Wyposażenie mieszkania i prowa-dzenie gospodarstwa domowego

100,0

100,3

99,6

100,3

100,4

-0,02

Zdrowie

101,4

100,6

99,9

101,7

100,7

-0,01

Transport

98,1

98,1

99,3

98,3

99,7

-0,06

Łączność

100,6

98,8

100,0

101,1

99,2

0,00

Rekreacja i kultura

101,0

100,4

99,5

101,7

101,1

-0,03

Edukacja

102,2

100,4

100,1

102,1

100,4

0,00

Restauracje i hotele

102,9

100,7

100,1

102,9

100,7

0,01

Inne towary i usługi

99,6

99,6

99,4

99,8

99,9

-0,03Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 0,7%) oraz mieszkania (o 0,2%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i 0,05 p. proc. Wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 2,3%) podwyższyły ten wskaźnik o 0,11 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 3,9%) oraz w zakresie mieszkania (o 1,6%) pod­niosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,86 p. proc. i 0,42 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,7%) oraz w zakresie transportu (o 1,9%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,20 p. proc. i 0,17 p. proc.