Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług). W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,4% (w tym usług – o 2,3% i towarów – o 1,0%).


 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE I 2018* II 2018 I-II 2018
I 2017=
=100
XII 2017=
=100
II 2017=
=100
XII 2017=
=100
I 2018=
=100
I-II 2017=
=100
OGÓŁEM

101,9

100,3

101,4

100,1

99,8

101,6

Żywność i napoje bezalkoholowe 

104,8

101,2

103,4

100,8

99,6

104,1

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

101,2

100,5

101,0

100,7

100,2

101,1

Odzież i obuwie

95,5

96,1

95,8

94,7

98,5

95,6

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

102,1

100,3

102,1

100,4

100,1

102,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,3

100,5

100,5

100,7

100,2

100,4

Zdrowie

101,8

100,4

101,9

100,7

100,3

101,8

Transport

98,8

99,4

98,0

98,8

99,4

98,4

Łączność

102,0

100,2

100,6

98,8

98,6

101,3

Rekreacja i kultura

102,5

100,9

101,5

100,9

100,0

102,0

Edukacja

102,1

100,3

102,1

100,3

100,1

102,1

Restauracje i hotele

103,0

100,4

103,0

100,5

100,2

103,0

Inne towary i usługi

99,9

99,8

100,1

100,2

100,4

100,0

* Dane obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.

 

Coroczna zmiana systemu wag

Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. W świetle tych badań w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2017 r. nastąpiły różnice w poszczególnych grupach mających znaczenie w strukturze konsumpcji.

Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie restauracji i hoteli, zdrowia, transportu, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie łączności oraz odzieży i obuwia. W związku z tym odnotowano inny wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, niż obserwowany przy obliczeniach wstępnych danych za styczeń br. W styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9% i były na porównywalnym poziomie wobec wstępnie szacowanego wzrostu. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległ zmianie wobec wstępnie szacowanego (wzrost cen o 0,3%).