Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.03.2014

Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. Ponadto zgodnie z informacją zamieszczoną w grudniu 2013 r. na stronie internetowej GUS[1], począwszy od ostatecznych danych za styczeń 2014 r., w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych zastosowano klasyfikację COICOP o większej szczegółowości. Różnice pomiędzy wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanymi w latach 2010-2013, a wskaźnikami oszacowanymi przy zastosowaniu rozszerzonej klasyfikacji COICOP przedstawiono w Załączniku 1. W świetle tych zmian w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2013 r. nastąpiły różnice w poszczególnych grupach mających znaczenie w strukturze konsumpcji.

Wyszczególnienie

I 2014* II 2014 I-II 2014

I 2013= =100

XII 2013= =100

II 2013= =100

XII 2013= =100

I 2014= =100

I-II 2013= =100

O G Ó Ł E M

100,5

100,1

100,7

100,2

100,1

100,6

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

102,0

101,3

102,1

101,5

100,2

102,0

Żywność i napoje bezalkoholowe

101,6

101,5

101,6

101,3

99,8

101,6

w tym żywność

101,8

101,6

101,8

101,4

99,9

101,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

103,4

100,8

103,6

102,2

101,4

103,5

Odzież i obuwie

95,0

96,3

95,3

94,7

98,3

95,2

Mieszkanie

101,9

100,2

101,9

100,3

100,1

101,9

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

102,3

100,3

102,3

100,3

100,1

102,3

w tym nośniki energii

99,8

100,2

99,8

100,3

100,0

99,8

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,3

100,2

100,0

100,1

99,9

100,2

Zdrowie

100,4

98,4

100,3

98,5

100,2

100,3

Transport

98,5

98,9

98,2

99,3

100,4

98,3

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

97,7

98,9

96,9

99,1

100,3

97,3

Łączność

92,2

99,7

96,8

100,0

100,3

94,5

Rekreacja i kultura

103,0

100,1

102,8

100,4

100,3

102,9

Edukacja

93,8

100,0

93,8

100,1

100,0

93,8

Restauracje i hotele

101,5

100,1

101,5

100,2

100,1

101,5

Inne towary i usługi

99,9

100,2

99,9

100,1

99,9

99,9

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter