Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.04.2014

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,7%), podwyżki cen odzieży i obuwia (o 0,8%), a także opłat związanych z łącznością (o 0,6%) oraz rekreacją i kulturą (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc., 0,04 p. proc i po 0,03 p. proc. Niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,3%) oraz towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 0,1%) obniżyły ten wskaźnik o 0,08 p. proc. i 0,02 p. proc.


Wyszczególnienie

III 2014

I-III 2014

XII 2013 =100

III 2013= 100

II 2014=100

I-III 2013=100

O G Ó Ł E M

100,3 100,7 100,1 100,6

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

101,4 101,7 99,9 101,9

Żywność i napoje bezalkoholowe

101,0 101,2 99,7 101,5
   w tym żywność  101,1 101,4 99,6 101,7

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

103,0 103,7 100,7 103,6

Odzież i obuwie 

95,5 95,7 100,8 95,4

Mieszkanie 

100,2 101,8 99,9 101,9

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,3 102,2 99,9 102,3
   w tym nośniki energii 100,1 99,8 99,8 99,8

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,0 99,9 99,9 100,1
Zdrowie 99,0 100,3 100,4 100,3
Transport  99,4 97,3 100,1 98,0

   w tym paliwa do prywatnych środków transportu

99,5 96,2 100,4 96,9
Łączność 100,6 99,7 100,6 96,2
Rekreacja i kultura 100,9 101,9 100,5 102,6
Edukacja 100,1 93,7 100,0 93,8
Restauracje i hotele 100,4 101,6 100,2 101,5
Inne towary i usługi 100,1 99,9 100,0 99,9

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter