Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.03.2017

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 0,5% i towarów – o 0,2%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 1,1%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,9%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,24 p. proc. i 0,07 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,8%) obniżyły ten wskaźnik o 0,10 p. proc.

Wyszczególnienie I 2017* II 2017 I-II 2017

I 2016= =100

XII 2016= =100

II 2016= =100

XII 2016= =100

I 2017= =100

I-II 2016 =100

O G Ó Ł E M

101,7

100,4

102,2

100,7

100,3

102,0

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

102,8

101,4

103,3

102,3

100,9

103,1

Żywność i napoje bezalkoholowe 

103,3

101,8

103,9

102,8

101,0

103,6

w tym żywność

103,6

101,9

104,3

103,0

101,1

103,9

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,9

100,1

101,1

100,6

100,5

101,0

Odzież i obuwie

94,5

95,7

94,5

94,0

98,2

94,5

Mieszkanie

101,0

100,7

101,2

100,8

100,1

101,1

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

101,2

100,8

101,3

100,9

100,1

101,2

w tym nośniki energii

100,7

101,0

100,8

100,9

99,9

100,7

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,5

100,2

100,6

100,3

100,0

100,6

Zdrowie

100,6

100,4

100,9

100,6

100,2

100,8

Transport

108,7

99,6

111,2

99,9

100,4

110,0

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

116,5

100,6

121,2

100,8

100,2

118,8

Łączność

98,9

99,7

98,8

99,6

99,9

98,8

Rekreacja i kultura

98,8

100,3

99,3

101,3

100,9

99,1

Edukacja

100,8

100,1

100,8

100,1

100,0

100,8

Restauracje i hotele

101,8

100,2

101,9

100,4

100,2

101,9

Inne towary i usługi

103,3

100,7

103,5

100,9

100,2

103,4

 

* Dane obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.


Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. W świetle tych badań w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2016 r. nastąpiły różnice w poszczególnych grupach mających znaczenie w strukturze konsumpcji.

Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie rekreacji i kultury, żywności i napojów bezalkoholowych, odzieży i obuwia oraz restauracji i hoteli. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii. W związku z tym odnotowano inny wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, niż obserwowany przy obliczeniach wstępnych danych za styczeń br.

W styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,7%, wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 1,8%. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległ zmianie wobec wstępnie szacowanego (wzrost cen o 0,4%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter