Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.07.2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% (w tym usług – o 0,3%, a towarów – o 0,2%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki opłat związanych z transportem (o 1,6%), wyższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,04 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,6%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 p. proc.

Wyszczególnienie VI 2016 I-VI 2016

XII 2015= =100

VI 2015=
=100

V 2016=
=100

I-VI 2015= =100

O G Ó Ł E M

100,1

99,2

100,2

99,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

101,8

100,8

100,2

100,6

Żywność i napoje bezalkoholowe

102,2

100,9

100,2

100,6

w tym żywność

102,4

101,1

100,2

100,7

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,6

100,5

100,1

100,5

Odzież i obuwie 

97,9

95,9

99,4

95,9

Mieszkanie

99,4

99,1

100,0

99,3

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

99,2

99,0

100,0

99,2

w tym nośniki energii 

97,6

96,8

100,0

97,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,2

99,8

99,9

99,6

Zdrowie

98,9

100,4

100,2

100,1

Transport 

98,7

94,0

101,6

92,9

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

100,6

91,0

102,8

89,1

Łączność

99,2

99,6

99,7

99,4

Rekreacja i kultura 

98,4

97,0

100,7

98,0

Edukacja

99,9

100,8

99,9

100,8

Restauracje i hotele

101,0

101,3

100,1

101,2

Inne towary i usługi

101,6

101,7

100,3

100,9

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter