Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.03.2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (w tym towarów – o 0,3%, przy wzroście cen usług – o 0,3%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 1,9%) oraz odzieży i obuwia (o 1,8%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc. i 0,10 p. proc. Wyższe ceny żywności (o 0,4%) oraz podwyżki opłat w zakresie rekreacji i kultury (o 0,5%) podniosły ten wskaźnik o 0,09 p. proc. i 0,03 p. proc.


Wyszczególnienie I 2016* II 2016 I-II 2016

I 2015= =100

XII 2015= =100

II 2015= =100

XII 2015= =100

I 2016= =100

I-II 2015 =100

O G Ó Ł E M 

99,1

99,5

99,2

99,4

99,9

99,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

100,2

100,8

100,4

101,1

100,3

100,3

Żywność i napoje bezalkoholowe 

100,0

101,0

100,4

101,3

100,3

100,2

w tym żywność 

100,0

101,0

100,4

101,4

100,4

100,2

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,9

100,1

100,6

100,4

100,3

100,7

Odzież i obuwie 

95,4

96,4

95,5

94,7

98,2

95,5

Mieszkanie 

99,4

99,6

99,4

99,6

100,0

99,4

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 

99,4

99,5

99,4

99,5

100,0

99,4

w tym nośniki energii 

97,5

98,7

97,3

98,5

99,8

97,4

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

99,5

99,9

99,6

99,9

100,0

99,5

Zdrowie 

100,1

98,2

100,0

98,1

99,9

100,0

Transport 

93,6

95,0

92,7

93,1

98,1

93,1

w tym paliwa do prywatnych środków transportu 

90,2

94,1

88,7

90,6

96,3

89,4

Łączność 

99,8

100,1

100,0

100,2

100,1

99,9

Rekreacja i kultura 

99,3

100,5

99,5

101,0

100,5

99,4

Edukacja 

100,8

100,0

100,8

100,0

100,0

100,8

Restauracje i hotele 

101,1

100,0

101,2

100,1

100,1

101,2

Inne towary i usługi 

100,3

100,6

100,3

100,6

100,0

100,3


* Dane obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany. 

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter