Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.06.2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1% (w tym towarów – o 0,2%, przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. cenach usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,9%) oraz zdrowia (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc. i 0,03 p. proc. Niższe ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą (o 0,7%) oraz odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,05 p. proc. i 0,03 p. proc.

Wyszczególnienie V 2016 I-V 2016

XII 2015= =100

V 2015=
=100

IV 2016=
=100

I-V 2015= =100

O G Ó Ł E M

99,9

99,1

100,1

99,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

101,7

100,7

100,0

100,5

Żywność i napoje bezalkoholowe

102,0

100,8

99,9

100,5

w tym żywność

102,1

100,9

99,9

100,6

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,6

100,6

100,1

100,5

Odzież i obuwie

98,5

95,7

99,5

95,8

Mieszkanie

99,4

99,1

100,0

99,3

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

99,2

98,9

100,0

99,2

w tym nośniki energii

97,7

96,7

99,9

97,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,3

99,8

100,1

99,6

Zdrowie

98,7

100,3

100,5

100,1

Transport 

97,1

93,2

101,9

92,6

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

97,8

90,1

104,2

88,7

Łączność

99,5

98,9

100,0

99,4

Rekreacja i kultura

97,8

96,9

99,3

98,2

Edukacja

100,0

100,8

100,0

100,8

Restauracje i hotele

100,9

101,3

100,3

101,2

Inne towary i usługi

101,3

101,3

100,4

100,7

 

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter