Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.07.2015

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,8%) oraz rekreacji i kultury (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i 0,03 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,8%), a także związane z łącznością (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik po 0,04 p. proc.


  VI 2015 I-VI 2015
Wyszczególnienie

XII 2014=100

VI 2014 =100

V 2015=100

I-VI 2014=100

O G Ó Ł E M

100,3

99,2

100,0

98,8

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

101,1

98,8

100,1

98,0

Żywność i napoje bezalkoholowe

101,2

98,3

100,1

97,1

w tym żywność

101,3

98,1

100,1

96,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

101,0

100,9

100,1

101,5

Odzież i obuwie

97,5

95,2

99,2

94,9

Mieszkanie

100,4

100,7

100,0

100,6

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,5

100,9

100,0

100,8

w tym nośniki energii

100,0

100,4

99,9

100,4

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,0

99,9

99,9

99,8

Zdrowie

101,0

101,0

100,1

101,2

Transport

98,1

92,7

100,8

90,7

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

98,5

89,8

101,8

86,1

Łączność

99,9

101,4

99,3

103,0

Rekreacja i kultura

100,9

101,2

100,5

101,4

Edukacja

100,1

101,1

99,9

101,2

Restauracje i hotele

100,9

101,3

100,1

101,3

Inne towary i usługi

100,0

99,8

100,0

99,7

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter