Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.12.2015

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (w tej samej skali zmieniły się ceny zarówno towarów, jak i usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 0,4%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i 0,02 p. proc. Podwyżki opłat związanych z transportem (o 0,3%) oraz mieszkaniem (o 0,1%) podniosły ten wskaźnik po 0,02 p. proc.


Wyszczególnienie XI 2015 I-XI 2015

XII 2014= 100

XI 2014=100

X 2015=100

I-XI 2014= 100

O G Ó Ł E M

99,6

99,4

99,9

99,0

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

100,2

100,2

99,7

98,8

Żywność i napoje bezalkoholowe 

100,0

100,1

99,7

98,2

w tym żywność

100,1

100,2

99,6

98,1

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,9

100,9

100,0

101,2

Odzież i obuwie

96,5

95,4

99,7

95,2

Mieszkanie 

100,3

100,3

100,1

100,5

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,4

100,4

100,1

100,7

w tym nośniki energii

99,4

99,3

100,0

100,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

99,8

99,7

100,0

99,7

Zdrowie

102,6

102,6

99,9

101,8

Transport

93,9

91,8

100,3

90,9

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

91,6

87,2

101,0

86,3

Łączność

100,9

100,9

99,9

102,0

Rekreacja i kultura

99,4

99,4

99,7

100,9

Edukacja

100,9

100,9

100,0

101,1

Restauracje i hotele

101,2

101,2

100,1

101,3

Inne towary i usługi

100,0

100,1

99,9

99,8

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter