Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.06.2015

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) i mieszkania (o 0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2%) oraz związanych z rekreacją i kulturą (o 0,5%) i łącznością (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,04 p. proc., 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.

Wyszczególnienie V 2015 I-V 2015

XII 2014= =100

V 2014=
 =100

IV 2015=
=100

I-V 2014= =100

O G Ó Ł E M

100,3

99,1

100,0

98,7

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

101,0

98,5

99,9

97,8

Żywność i napoje bezalkoholowe

101,1

97,8

99,8

96,8

w tym żywność

101,2

97,6

99,9

96,6

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

100,9

100,9

100,0

101,6

Odzież i obuwie

98,3

95,1

100,0

94,9

Mieszkanie 

100,4

100,6

100,1

100,5

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,5

100,9

100,1

100,7

w tym nośniki energii 

100,1

100,5

99,9

100,4

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,1

99,7

100,1

99,7

Zdrowie

100,9

101,0

100,2

101,2

Transport

97,3

92,0

100,6

90,3

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

96,7

88,0

101,3

85,4

Łączność 

100,6

104,6

99,6

103,3

Rekreacja i kultura

100,4

101,1

99,5

101,4

Edukacja

100,1

101,2

100,0

101,2

Restauracje i hotele

100,8

101,3

100,2

101,3

Inne towary i usługi

100,1

99,5

100,0

99,7

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter