Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.10.2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (w tym ceny towarów wzrosły o 0,1%, przy spadku cen usług – o 0,3%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1%), odzieży i obuwia (o 0,9%) i mieszkania (o 0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,03 p. proc. Niższe ceny związane z rekreacją i kulturą (o 1,4%), zdrowiem (o 0,9%) oraz w zakresie żywności (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc. i po 0,05 p. proc.

 

Wyszczególnienie IX 2016 I-IX 2016

XII 2015= 100

IX 2015=100

VIII 2016=100

I-IX 2015=100

O G Ó Ł E M

99,5

99,5

100,0

99,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

100,4

100,4

99,8

100,7

Żywność i napoje bezalkoholowe

100,4

100,4

99,8

100,7

w tym żywność

100,4

100,4

99,8

100,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

100,7

100,6

100,0

100,6

Odzież i obuwie

93,3

95,1

100,9

95,6

Mieszkanie

99,6

99,6

100,1

99,3

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

99,4

99,5

100,2

99,2

w tym nośniki energii

97,8

97,7

100,2

97,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,4

100,2

99,9

99,8

Zdrowie

98,1

97,9

99,1

99,6

Transport

99,0

97,5

101,1

93,4

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

101,3

97,5

103,4

90,0

Łączność

99,3

98,8

100,0

99,2

Rekreacja i kultura

98,7

97,9

98,6

97,9

Edukacja

100,6

100,9

100,6

100,8

Restauracje i hotele

101,6

101,7

100,4

101,3

Inne towary i usługi

101,9

101,8

100,0

101,2

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter