Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.10.2015

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,3% (w tej samej skali zmieniły się ceny zarówno towarów jak i usług)[1]. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 3,2%), rekreacji i kultury (o 1,8%) oraz mieszkania (o 0,3%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc., 0,12 p. proc. i 0,07 p. proc. Podwyżki cen żywności (o 0,7%), a także odzieży i obuwia (o 0,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 p. proc. i 0,05 p. proc.


Wyszczególnienie IX 2015 I-IX 2015

XII 2014=100

IX 2014=100

VIII 2015=100

I-IX 2014=100

O G Ó Ł E M

99,6

99,2

99,7

98,9

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

100,2

100,1

100,5

98,5

Żywność i napoje bezalkoholowe 

99,9

99,8

100,6

97,8

w tym żywność

100,0

99,9

100,7

97,6

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

101,0

101,0

100,0

101,3

Odzież i obuwie

93,7

95,6

100,9

95,2

Mieszkanie

100,2

100,3

99,7

100,6

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,3

100,4

99,7

100,7

w tym nośniki energii

99,3

99,5

99,4

100,3

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

99,8

99,8

99,9

99,8

Zdrowie

102,8

102,3

99,9

101,6

Transport

94,9

90,0

96,8

91,0

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

92,7

84,6

95,2

86,5

Łączność

101,3

100,3

99,8

102,3

Rekreacja i kultura

100,0

100,0

98,2

101,1

Edukacja

100,6

101,1

100,5

101,2

Restauracje i hotele

101,2

101,3

100,1

101,3

Inne towary i usługi

100,1

100,0

100,2

99,8

 

 

[1] Grupowanie towarów i usług na podstawie klasyfikacji Eurostatu.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter