Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.06.2014

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie spadki cen żywności (o 0,5%), towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury (o 0,6%) oraz transportu (o 0,4%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc., 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc. Wzrost cen towarów i usług związanych ze zdrowiem (o 0,4%) oraz wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,2%) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,02 p. proc. i 0,01 p. proc.

 Wyszczególnienie V 2014 I-V 2014

XII 2013=100

V 2013=100

IV 2014=100

I-V 2013=100

O G Ó Ł E M

100,1

100,2

99,9

100,5

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

100,8

100,2

99,7

101,4

Żywność i napoje bezalkoholowe

100,0

99,2

99,6

100,8

   w tym żywność

100,0

99,2

99,5

100,9

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

103,4

103,9

100,2

103,7

Odzież i obuwie

98,1

95,4

99,9

95,4

Mieszkanie

100,2

101,6

100,0

101,8

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,2

102,0

100,0

102,2

   w tym nośniki energii

99,8

99,7

99,8

99,8

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

100,2

99,9

100,2

100,0

Zdrowie

99,4

100,3

100,4

100,3

Transport

98,9

99,9

99,6

98,4

   w tym paliwa do prywatnych środków transportu

98,7

100,4

100,2

97,4

Łączność

99,0

98,9

99,9

97,1

Rekreacja i kultura

100,6

100,3

99,4

101,6

Edukacja

100,1

93,7

100,0

93,8

Restauracje i hotele

100,8

101,5

100,2

101,6

Inne towary i usługi

100,2

100,0

100,0

99,9

 


 

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter