Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.06.2015

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8% w porównaniu z majem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 1,3%. W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,7%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o  11,3%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

V

I-Vb)

V

miesiąc poprzedni  = 100

analogiczny okres 
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem ………………………………….

98,7

102,8

104,1

115,5

Górnictwo i wydobywanie ……

104,3

113,0

102,3

101,4

Przetwórstwo przemysłowe …

99,3

102,9

105,0

120,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz, parę

wodną i gorącą wodęD…………….........

87,4

95,9

96,7

82,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD .......

102,3

104,1

103,5

117,1

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem ……………………………….

106,4

101,3

102,9

94,2

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w kwietniu oraz meldunkowych – w maju.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter