Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej
w czerwcu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.07.2014

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

VI

I-VIb)

VI

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna
2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

99,9

101,7

104,3

112,3

Górnictwo i wydobywanie

103,7

94,9

93,5

93,1

Przetwórstwo przemysłowe

99,9

102,1

106,0

116,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

97,3

100,8

94,3

83,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

103,4

102,4

102,2

116,3

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

116,9

108,0

109,8

108,7

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w maju oraz meldunkowych – w czerwcu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 1,7% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,8%) i o 0,1% niższa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% wyższym w porównaniu z majem br.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter