Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.08.2018

W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 10,3% w porównaniu z lipcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 18,7%. W okresie styczeń – lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,9%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 21,4% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 10,6%.

Tablica 1. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

VII 2018

I-VII 2018 b)

VI 2018=100

VII 2017=100

przeciętna
miesięczna 2015=100

I-VII 2017=100

PRZEMYSŁ

94,6

110,3

112,5

106,7

Górnictwo I wydobywanie

96,4

104,4

90,6

99,8

Przetwórstwo przemysłowe

94,0

110,2

115,4

106,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

102,1

115,9

91,6

109,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

95,8

107,7

113,8

105,0

BUDOWNICTWO

98,5

118,7

123,0

121,4

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w czerwcu oraz meldunkowych – w lipcu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter