Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.12.2018

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,7% w porównaniu z listopadem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 17,1%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,9%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o  19,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,8%.

 

Tablica 1. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażoweja w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych)
 

WYSZCZEGÓLNIENIE

XI 2018

I-XI 2018 b)

X 2018=100

XI 2017=100

przeciętna
miesięczna 2015=100

I-XI 2017=100

PRZEMYSŁ

96,4

104,7

124,1

106,1

Górnictwo I wydobywanie

91,6

104,4

91,5

101,7

Przetwórstwo przemysłowe

95,8

104,2

126,6

106,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

106,2

109,6

114,8

108,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

98,1

108,0

117,3

106,4

BUDOWNICTWO

100,3

117,1

145,4

119,7


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w październiku oraz meldunkowych – w listopadzie.

 D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter