Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w grudniu 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.01.2014
Wyszczególnienie XII I-XIIb) XII
miesiąc poprzedni = 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE
Ogółem 90,3 106,6 102,2 105,5
Górnictwo i wydobywanie 103,9 121,3 103,7 109,9
Przetwórstwo przemysłowe 87,4 108,3 102,3 103,5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD 106,3 90,2 99,4 117,5
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD 106,4 107,7 104,3 119,5
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE
Ogółem 121,5 105,8 88,0 149,0

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2013 r. o 6,6% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 9,6%) i o 9,7% niższa w porównaniu z listopadem 2013 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2012 r. i o 0,4% niższym w porównaniu z listopadem 2013 r.
 

W stosunku do grudnia 2012 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 22,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,9%, wyrobów farmaceutycznych – o 14,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,3% oraz mebli – o 11,8%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2012 r. wystąpił jedynie w 4 działach: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,8%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,7%, metali – o 3,5% oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 0,4%.
 

W okresie styczeń-grudzień 2013 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w listopadzie oraz meldunkowych – w grudniu.
D Nazwa skrócona według PKD 2007.
 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter