Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.08.2014

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

VII

I-VIIb)

VII

miesiąc
poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem ………………………………….

102,0

102,3

104,2

114,7

Górnictwo i wydobywanie ………

102,6

91,9

93,2

95,5

Przetwórstwo przemysłowe ……

102,3

103,3

105,8

119,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD…………….........

99,4

96,3

95,7

82,6

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD .......

100,8

106,6

103,1

117,2

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem ……………………………….

100,9

101,1

107,3

109,6

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w czerwcu oraz meldunkowych – w lipcu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 2,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,3%) i o 2,0% wyższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,1% wyższym w porównaniu z czerwcem br.

W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 14,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,1%, maszyn i urządzeń – o 6,1%, urządzeń elektrycznych i napojów – po 4,0%, wyrobów z metali – o 3,4% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,1%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,7% oraz w produkcji artykułów spożywczych – o 2,3%.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,6%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter