Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.01.2016

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w grudniu 2015 r. a) W grudniu 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,7% w porównaniu z grudniem 2014 r., natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 0,3%. W okresie styczeń-grudzień 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., kiedy notowano wzrost o 3,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,8% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,6%. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

XII

I-XIIb)

XII

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

96,4

106,7

104,9

121,9

Górnictwo i wydobywanie

105,5

97,0

101,8

105,7

Przetwórstwo przemysłowe

94,5

109,0

105,8

123,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz, parę

wodną i gorącą wodęD

110,0

94,3

96,9

116,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja D

107,0

103,7

103,4

125,8

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

127,8

99,7

102,8

155,9


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w listopadzie oraz meldunkowych – w grudniu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter